Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 9 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 9 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Sector strafrecht

Parketnummer : 04/860241-12

Datum uitspraak: 9 november 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken,

in de zaak tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboortedatum]

wonende te [adres]

thans gedetineerd in [detentie-adres]

 1. Het onderzoek van de zaak

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

  van 26 oktober 2012.

 2. De tenlastelegging

  De verdachte staat terecht ter zake dat:

  hij op of omstreeks 02 mei 2012 in de gemeente Gennep opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer] (meermalen) met een mes, in elk geval een scherp voorwerp, in het lichaam gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

  (artikel 289 Wetboek van Strafrecht)

  Althans indien terzake het vorenstaande geen veroordeling zou volgen:

  hij op of omstreeks 02 mei 2012 in de gemeente Gennep opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die [slachtoffer] (meermalen) met een mes, in elk geval een scherp voorwerp, in het lichaam gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

  (artikel 287 Wetboek van Strafrecht)

  Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

 3. De geldigheid van de dagvaarding

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

 4. De bevoegdheid van de rechtbank

  Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

 5. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

  Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. De officier van justitie kan dus in de vervolging worden ontvangen.

 6. Schorsing der vervolging

  Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

 7. Bewijsoverwegingen

  7.1.Standpunten van de officier van justitie en de verdediging.

  De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 26 oktober 2012 gevorderd dat

  de primair ten laste gelegde moord zal worden bewezen verklaard.

  De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de primair ten laste gelegde moord, omdat in de visie van de verdediging de voorbedachte raad niet kan worden bewezen verklaard. De verdediging voert daartoe aan dat ter explicatie van de voorbedachte raad gebruik wordt gemaakt van uitdrukkingen als “bedaard nadenken”en “na kalm beraad en rustig overleg”. Daar zou stelt de verdediging in casu geen sprake van zijn geweest nu zowel de psycholoog als de psychiater stellen dat het ten laste gelegde verklaard kan worden vanuit de paranoïde psychotische toestand waarin verdachte verkeerde.

  De subsidiair ten laste gelegde doodslag kan in de ogen van de verdediging wel bewezen worden verklaard.

  7.2.Bewijsmiddelen en overwegingen van de rechtbank

  De overtuiging van de rechtbank dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen.

  De hieronder vermelde bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

  Het genoemde geschrift is slechts gebruikt in verband met de inhoud van de overige bewijsmiddelen.

  Samenvatting van de bewijsmiddelen en oordeel van de rechtbank

  Op 28 juni 2012 relateert verbalisant [naam verbalisant 1] onder meer :

  Op 2 mei 2012 omstreeks 22.45 uur kwamen er diverse meldingen binnen bij de meldkamer van de regiopolitie Limburg-Noord dat er door een vrouw hysterisch hard geschreeuwd werd in een flat in de [adres] te Gennep. Ook had men harde klappen gehoord. Nadat diverse bewoners van de flat naar buiten gingen om te kijken wat er aan de hand was, zagen zij dat de voordeur van de woning van slachtoffer [slachtoffer] geforceerd was en zagen zij haar in een plas bloed levenloos in de gang bij de voordeur van de woning liggen. Enkele bewoners hadden een man hard weg zien rennen vanuit de woning van het slachtoffer, over de galerij naar het trappenhuis. Vervolgens was deze man de trappen afgerend en buiten voor de flat op een fiets gesprongen, waarna hij hard was weggefietst. Ook werd gemeld door bewoners uit de flat dat het hier om [naam verdachte] zou gaan, die gewoond had in de flat en voor veel overlast gezorgd had.

  Later bleek dat het slachtoffer betrof [slachtoffer].

  De verbalisanten [naam verbalisant 2] en [naam verbalisant 3] van de politie waren die dag aan het politiebureau voor de nachtdienst. Zij waren om 22.50 uur ter plaatse. Zij zagen dat de voordeur van flat [adres] te Gennep geforceerd was en zij zagen in de gang een vrouw, gekleed in een nachtjapon in een grote plas bloed liggen. Omstreeks 23.00 uur kwam ambulance personeel ter plaatse. Zij deelden om 23.06 uur mede dat het slachtoffer was overleden.

  Bewoners van de flat deelden verbalisanten [naam verbalisant 2] en [naam verbalisant 3] mede dat de persoon die was weggerend en daarna was weggefietst was herkend, als zijnde [naam verdachte], die naast het slachtoffer had gewoond.

  Op 3 mei 2012 heeft verdachte onder meer het volgende verklaard .

  Gisteren ben ik naar de [adres] gegaan. Ik had veel hoofdpijn. Ik dacht al langer dat de oude buurvrouw van de [adres] in mijn hoofd en keel zat. Ik heb steeds gedacht, ik houd dit niet vol, ik word gek en toen ben ik naar de [adres] gegaan.

  Op 3 mei 2012 heeft verdachte voorts onder meer het volgende verklaard .

  Deze verklaring (in de vraag en antwoord vorm) houdt onder meer in:

  A: Gisteren zat ik thuis te Cuijk te gamen. Ik had heel erg hoofdpijn. Het was alsof iemand anders in mijn hoofd zat ik. Ik dacht dat het die oude vrouw was die dat deed. Ik dacht dat ik god moest redden door die oude...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT