Wraking van Rechtbank Groningen, President, 27 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:President

beslissing

RECHTBANK GRONINGEN

MEERVOUDIGE KAMER

Zaaknummer: 137637 / PR RK 12-509

Datum beslissing: 27 november 2012

Beslissing op het schriftelijke verzoek tot wraking ingevolge artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering Sv van

[naam]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres]

verzoeker,

advocaat mr. J.B. Boone.

 1. Procesverloop

  Bij fax brief van 22 november 2012 heeft verzoeker een verzoek ingediend tot wraking van mrs. L.H.AM. Voncken, M.J. Oostveen en J.V. Nolta, rechters in de strafsector van deze rechtbank, in de zaak met parketnummer 18/830074-12, waarbij verzoeker als verdachte is betrokken.

 2. De beoordeling

  Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker zich baseert op een raadkamerbeschikking d.d. 21 november 2012 van voornoemde rechters in de zaak met parketnummer 18/830074-12. Deze raadkamerprocedure is geëindigd middels voornoemde beschikking op 21 november 2012.

  Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers raadsman voornoemde beschikking op 22 november 2012 om 13:28 uur heeft ontvangen.

  Het onderhavige wrakingsverzoek (met bijsluiting van een afschrift van de gegeven beslissing) is op 22 november 2012 om 16:58 uur ingediend.

  Een verzoek tot wraking kan slechts worden gedaan totdat een beslissing is genomen. Uit het verzoekschrift blijkt verder dat de bezwaren van verzoeker zich richten tegen het ontbreken van een deugdelijke motivering van de raadkamerbeschikking. Dergelijke bezwaren kunnen een verzoek tot wraking niet onderbouwen.

  Nu niet aan de formele vereisten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT