Raadkamer van Rechtbank Maastricht, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Maastricht

Rechtbank te Maastricht

Parketnummer: 03/700913-12

RC-nummer: 12/1322

Beslissing in de zaak:

verdachte: [naam verdachte]

geboren te [geboortegegevens verdachte].

De procedure:

Op 3 december 2012 heeft de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Maastricht, de inverzekeringstelling van de verdachte onrechtmatig geoordeeld en de onmiddellijke invrijheidstelling bevolen.

Op 4 december 2012 heeft de officier van justitie appèl ingesteld tegen deze beslissing. Door de officier van justitie werd een appelschriftuur, gedateerd 4 december 2012, ingediend.

De officier van justitie en de raadsvrouw van verdachte, mr. Heemskerk, loco mr. Schyns zijn op

6 december 2012 door de raadkamer van de rechtbank gehoord. De verdachte is, hoewel daartoe wel opgeroepen, niet verschenen.

Bevoegdheid:

Gelet op het feit dat het in dezen gaat om een beslissing van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Maastricht, is de rechtbank bevoegd van het hoger beroep kennis te nemen.

Ontvankelijkheid:

De officier van justitie heeft bij akte rechtsmiddel d.d. 4 december 2012 hoger beroep ingesteld tegen de vordering bewaring d.d. 3 december 2012 en kan dus in zijn hoger beroep worden ontvangen.

De feiten:

eerste aanhouding, inverzekeringstelling en toetsing rechtmatigheid inverzekeringstelling door de rechter-commissaris

Verdachte werd terzake de verdenking van betrokkenheid bij een gewapende overval op een friture te Heerlen op heterdaad aangehouden op donderdag 29 november 2012 te 20:50 uur. In het belang van het onderzoek werd verdachte vervolgens op vrijdag 30 november te 02:05 uur in verzekering gesteld en diezelfde dag geleid voor de rechter-commissaris ter fine van toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling.

De rechter-commissaris heeft de inverzekeringstelling als onrechtmatig geoordeeld nu er ten tijde van de aanhouding van verdachte onvoldoende sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. De rechter-commissaris beval de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte.

tweede aanhouding, inverzekeringstelling en toetsing rechtmatigheid inverzekeringstelling door de rechter-commissaris

Verdachte werd terzake van de verdenking van betrokkenheid bij eerder bedoelde overval opnieuw aangehouden en wel op vrijdag 30 november 2012 te 18:01 uur. Verdachte werd aansluitend in deze zaak voor een tweede keer inverzekeringgesteld, namelijk op 30 november...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT