Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 13 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige wrakingskamer

Rekestnummer: 135102 KG RK 12-719

Beslissing van 13 december 2012 van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende [adres, plaats],

verzoekster,

advocaat: mr. C.W.F. Jansen,

strekkende tot wraking van:

mr. R.A. Eskes,

mr. S. Djebali,

mr. C.E. Hemrica,

rechters in deze rechtbank,

verweerders.

 1. Het verloop van de procedure

  Het verloop van de wrakingsprocedure blijkt uit:

  - het voorwaardelijke verzoekschrift tot wraking, strekkende tot wraking van de rechters in de procedure met nummer 129637-12-701, op 12 december 2012 per fax verzonden en bij de rechtbank ontvangen, voor zover niet aan het verzoek tegemoet zal worden gekomen om deze procedure verder te laten behandelen door de rechtbank in een andere samenstelling;

  - de beslissing van verweerders van 11 december 2012 dat de procedure op de geplande wijze doorgang zal vinden

  - de schriftelijke reactie van verweerders, zijnde de behandelend rechters in voormelde procedure, strekkende tot het afwijzen van het verzoekschrift tot wraking;

  - het proces-verbaal van de behandeling van het wrakingsverzoek ter terechtzitting van

  13 december 2012.

 2. Het wrakingsverzoek

  Verzoekster heeft samengevat twee argumenten aan haar wrakingsverzoek ten grondslag gelegd.

  Ten eerste voert zij aan dat het erop lijkt dat verweerders niet onbevooroordeeld zijn in de procedure met nummer 129637 FA RK 12-701, nu verzoekster niet in de gelegenheid wordt gesteld om de zitting in deze procedure bij te wonen en verweerders zich laten leiden door belangen van andere bij de zaak betrokken partijen.

  Ten tweede stelt verzoekster dat verweerders zich niet neutraal opstellen doordat niet alle procespartijen over dezelfde stukken beschikken. Zij heeft er bezwaar tegen dat de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en de rechtbank de beschikking hebben over alle stukken, terwijl zij (evenals haar ex-echtgenoot, - hierna te noemen de man -, zijnde de vader van de kinderen om wie het in de procedure met nummer 129637 FA RK 12-701 gaat) dat niet heeft.

 3. Standpunt van verweerders

  Verweerders hebben niet in het verzoek tot wraking berust. Zij hebben schriftelijk het verzoek tot wraking weersproken. Op hetgeen zij hebben aangevoerd zal hierna, indien van belang, nader worden teruggekomen.

 4. Beoordeling door de rechtbank

  4.1. De wrakingskamer ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of verzoekster in haar verzoek tot wraking kan worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT