Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/996536-07

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 7 maart 2012, 9 maart 2012, 16 oktober 2012, 30 oktober 2012, 6 november 2012, 8 november 2012, 13 november 2012 en 7 december 2012 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [woonadres].

 1. Tenlastelegging

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

  Feit 1:

  Primair

  (PROJECT EUROCENTER):

  [vennootschap 4] op of omstreeks 6 april 2004 te IJsselstein, in elk geval in Nederland, en/of Glen Ellyn (illinois) in de Verenigde Staten, in elk geval in de Verenigde Staten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een deelopdracht van [vennootschap 4] aan [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] (D-1160/D-2937),

  zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben die rechtspersoon [vennootschap 4] en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die deelopdracht vermeld dat [vennootschap 4] de reeds mondeling verstrekte opdracht bevestigt voor de door [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] te verrichten werkzaamheden voor het project Eurocenter betreffende de fasen bouwvoorbereiding en bestek en uitvoering en oplevering, welke werkzaamheden nader in die deelopdracht worden gespecificeerd, tegen een totale vergoeding van Euro 1.360.000,-, zulks terwijl [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] en/of [betrokkene 4] geen, althans nagenoeg, geen rol heeft/hebben gehad bij de in die deelopdracht vermelde werkzaamheden en/of terwijl die vergoeding in werkelijkheid niet, althans niet volledig, betrekking had op de in die deelopdracht vermelde werkzaamheden, maar in werkelijkheid bestemd was om te worden doorbetaald,

  zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, tot het plegen van bovenomschreven strafbare feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke vorenomschreven verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

  Subsidiair

  Hij op of omstreeks 6 april 2004 te IJsselstein, in elk geval in Nederland, en/of Glen Ellyn (illinois) in de Verenigde Staten, in elk geval in de Verenigde Staten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een deelopdracht van [vennootschap 4] aan [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] (D-1160/D-2937),

  zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die deelopdracht vermeld dat [vennootschap 4] de reeds mondeling verstrekte opdracht bevestigt voor de door [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] te verrichten werkzaamheden voor het project Eurocenter betreffende de fasen bouwvoorbereiding en bestek en uitvoering en oplevering, welke werkzaamheden nader in die deelopdracht worden gespecificeerd, tegen een totale vergoeding van Euro 1.360.000,-, zulks terwijl [vennootschap 32]/Ltd en/of

  [vennootschap 25] en/of [betrokkene 4] geen, althans nagenoeg, geen rol heeft/hebben gehad bij de in die deelopdracht vermelde werkzaamheden en/of terwijl die vergoeding in werkelijkheid niet, althans niet volledig, betrekking had op de in die deelopdracht vermelde werkzaamheden, maar in werkelijkheid bestemd was om te worden doorbetaald,

  zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

  Feit 2:

  Primair

  (PROJECT EUROCENTER):

  [vennootschap 4] op of omstreeks 16 september 2004 te IJsselstein ,in elk geval in Nederland, en/of Glen Ellyn (illinois) in de Verenigde Staten, in elk geval in de Verenigde Staten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een bevestigingsbrief ter zake honorering ontwerpwerkzaamheden van [vennootschap 4] aan [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] inzake het project Eurocenter (D-2529),

  zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben die rechtsperoon [vennootschap 4] en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die bevestigingsbrief (onder meer) vermeld dat [vennootschap 4] de gemaakte afspraken bevestigt ter zake de door [vennootschap 4] aan [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] opgedragen aanvullende werkzaamheden, te weten planwijzigingen in het woongebouw en een kantoorgebouw en/of planwijzigingen in de garage en/of aanpassing van constructietekeningen en dergelijke op deze aanpassingen, tegen een eenmalig en vast totaal honorarium van Euro 400.000,-,

  terwijl van die aanvullende werkzaamheden in werkelijkheid geen sprake was en/of terwijl [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] en/of [betrokkene 4] in werkelijkheid geen, althans nagenoeg, geen rol had(den) bij die aanvullende werkzaamheden en/of terwijl dat honorarium in werkelijkheid niet, althans niet volledig, betrekking had op die aanvullende werkzaamheden, maar in werkelijkeid bestemd was om te worden doorbetaald,

  zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, tot het plegen van bovenomschreven strafbare feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke vorenomschreven verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

  Subsidiair

  Hij op of omstreeks 16 september 2004 te IJsselstein ,in elk geval in Nederland, en/of Glen Ellyn (illinois) in de Verenigde Staten, in elk geval in de Verenigde Staten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een bevestigingsbrief ter zake honorering ontwerpwerkzaamheden van [vennootschap 4] aan PKKS Architects International/Ltd en/of [vennootschap 25] inzake het project Eurocenter (D-2529),

  zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die bevestigingsbrief (onder meer) vermeld dat [vennootschap 4] de gemaakte afspraken bevestigt ter zake de door [vennootschap 4] aan [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] opgedragen aanvullende werkzaamheden, te weten planwijzigingen in het woongebouw en een kantoorgebouw en/of planwijzigingen in de garage en/of aanpassing van constructietekeningen en dergelijke op deze aanpassingen, tegen een eenmalig en vast totaal honorarium van Euro 400.000,-, zulks terwijl van die aanvullende werkzaamheden in werkelijkheid geen sprake was en/of terwijl [vennootschap 32]/Ltd en/of [vennootschap 25] en/of [betrokkene 4] in werkelijkheid geen, althans nagenoeg, geen rol had(den) bij die aanvullende werkzaamheden en/of terwijl dat honorarium in werkelijkheid niet, althans niet volledig, betrekking had op die aanvullende werkzaamheden, maar in werkelijkeid bestemd was om te worden doorbetaald,

  zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

  Feit 3:

  Primair

  (PROJECT EUROCENTER):

  [vennootschap 4] in of omstreeks de periode van 3 november 2003 tot en met 3 augustus 2004 te IJsselstein en/of Hoevelaken, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een (namens [vennootschap 4] voor akkoord ondertekende) brief van Bouwfonds Ontwikkeling BV gericht aan [vennootschap 4] d.d. 3 november 2003 inzake het project Eurocenter (D-1013)

  en/of

  een (namens [vennootschap 4] voor akkoord ondertekende) brief van Bouwfonds Ontwikkeling BV gericht aan [vennootschap 4] d.d. 3 augustus 2004 inzake het project Eurocenter (D-2935),

  zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben die rechtspersoon [vennootschap 4] en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die brief D-1013 vermeld dat gedurende 2002 en 2003 zowel de opzet van de ontwikkeling als het volledige ontwerp van de 3 gebouwen enkele keren fundamenteel is aangepast en/of dat tevens de laatste maanden, op aangeven van Schootse Poort en Welstand, de gevels en de constructie van de kantoorgebouwen meerdere keren opnieuw zijn gewijzigd en ontworpen en/of daarnaast het woongebouw, toen het DO (definitief ontwerp) bijna gereed was, volledig opnieuw is uitgelegd en ontworpen naar aanleiding van de gewijzigde wensen van Schootse Poort en/of dat deze kosten vallen buiten de oorspronkelijke opdracht

  en/of dat [vennootschap 4] genoemde meerkosten voor ontwikkeling, ontwerp en management (welke worden begroot) ten bedrage van Euro 1.900.000,- per 1 november 2003 aan Bouwfonds Ontwikkeling BV mag factureren en/of

  dat het bestek door de aannemer zal worden uitgewerkt en dat [vennootschap 4] dat contractueel zal vastleggen met de beoogde bouwcombinatie en tevens de bijbehorende kosten zal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT