Herziening van Hoge Raad, 22 januari 2013

Datum uitspraak:22 januari 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

Herziening. 1. Vanaf 1 oktober 2012 kan ex art. 460.2 Sv een herzieningsaanvraag nog slechts door een raadsman worden ingediend. Na die datum binnengekomen correspondentie van de aanvrager is daarom teruggezonden. 2. Aanvragen deels n-o en voor het overige afgewezen.

 
GRATIS UITTREKSEL

22 januari 2013

Strafkamer

nr. S 11/02076

HEC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op aanvragen tot herziening van een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 januari 1995 (nr. 22/001776-94), een arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2009 (nr. 08/03840 H), een beslissing van het Gerechtshof te Arnhem (penitentiaire kamer) van 12 december 1983, een vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 5 december 1991 (nr. 09/009637-91), een vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 18 januari 1979 (nr. 13/014458-8), een vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 2 juni 1979 (nr. 013085) en een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 januari 1980 (nr. 22/1555-9), ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1937.

  1. De aanvragen tot herziening

    De aanvragen tot herziening zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. De Hoge Raad heeft voorts kennisgenomen van alle nadien, tot aan de datum van dit arrest binnengekomen en niet aan de aanvrager teruggezonden correspondentie met betrekking tot deze aanvragen. De na 1 oktober 2012 binnengekomen correspondentie is teruggezonden omdat ingevolge art. 460, tweede lid eerste volzin, Sv vanaf die datum een herzieningsaanvraag nog slechts door een raadsman kan worden ingediend.

  2. Beoordeling van de aanvragen

    2.1. Als grondslag voor een herziening van een uitspraak als bedoeld in het eerste lid van art. 465 Sv, kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT