Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, 20 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Winschoten

Zaak\rolnummer: 508426 \ CV EXPL 11-3524

Vonnis van 27 november 2012

inzake

de besloten vennootschap Distriservice BV,

gevestigd te [plaatsnaam],

eiseres, hierna Distriservice te noemen,

gemachtigde: Bureau Mercuur te Groningen (Postbus 60159, 9703 BD),

tegen

de besloten vennootschap Automobielbedrijf [naam] Stadskanaal BV,

gevestigd en kantoorhoudend te 9502 EC Stadskanaal, Oosterstraat 9,

gedaagde, hierna [A] te noemen,

gemachtigde: W.K. Hoeve, gerechtsdeurwaarder te Zuidhorn (Postbus 31, 8900 AA).

PROCESGANG

 1. Na het tussenvonnis van 19 juni 2012 zijn op 29 oktober 2012 twee getuigen gehoord. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens is (opnieuw) vonnis bepaald op grond van de processtukken.

  OVERWEGINGEN

  De (verdere) beslissing van het geschil

 2. De kantonrechter neemt hier over wat hij heeft overwogen en beslist in het tussenvonnis.

 3. [A] is bij het tussenvonnis opgedragen te bewijzen dat – zakelijk weergegeven – de door haar ontvangen facturen van Distriservice voor toners, verrekend konden worden met de door HG Lease aan Distriservice verzonden facturen voor leasetermijnen. [A] heeft als getuigen voorgebracht haar statutair directeur [A] en [C], de voormalige directeur van Distriservice.

 4. Getuige [A] wordt door de kantonrechter als partijgetuige aangemerkt. Dat betekent dat wat [A] heeft verklaard enkel als bewijs ten voordele van [A] kan dienen wanneer het op belangrijke onderdelen wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal.

  Getuige [A] heeft, voorzover van belang, verklaard:

  Toen [C] mij voorstelde om de leasetermijnen te verrekenen met de tonerfacturen was ik het daarmee eens. (…) De verrekening vond in onze boekhouding plaats door middel van zogenaamde kruisposten. [B] was op de hoogte van de verrekeningsafspraak; zij heeft dat gehoord zowel van mij als van [C], in ieder geval op het moment dat ik daar met [C] over sprak aan de balie waar ook [B] aanwezig was. [B] verzorgde de gehele administratie voor HG Lease en het debiteurenbeheer. (…) Ik weet niet waarom ik de lijst van openstaande posten bij de conclusie van antwoord heb gevoegd terwijl ik ook een beroep op verrekening heb gedaan waardoor die posten mogelijk voldaan zouden zijn. Ik kan mij niet meer herinneren of ik [C] op een gegeven moment als leverancier heb geweigerd met als reden dat hij zijn leasetermijnen niet betaalde.

 5. Getuige [C] heeft, voorzover van belang, verklaard:

  U vraagt mij naar een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT