Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 26 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 07.660026-12 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 26 februari 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Overijssel, Huis van Bewaring te Zwolle.

1 HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het onderzoek heeft laatstelijk plaatsgevonden ter openbare terechtzitting van 12 februari 2013 te Lelystad, waarbij de verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. K.R. Koopman, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. E.M. van der Burg en van de standpunten door de raadsvrouw van verdachte naar voren gebracht.

2 DE TENLASTELEGGING

De verdachte is, na een nadere omschrijving tenlastelegging d.d. 31 juli 2012, ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/is (hebben/zijn) verdachte en/of één of meerdere van zijn mededader(s) met dat opzet:

  - die [slachtoffer] vastgepakt en/of (vervolgens) geduwd in de richting van het (linker)achterportier van een (personen)auto ([gekentekend ...]) en/of

  - één of meerdere (2) vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen(s) gelijkende voorwerp(en), en/of een mes getoond aan die [slachtoffer] en/of

  - die [slachtoffer] één of meerdere malen (met kracht) gestompt en/of geslagen in/op/tegen de buik, althans het lichaam en/of het hoofd en/of

  - die [slachtoffer] de woorden toegevoegd: "Stap in de auto, stap in de auto" en/of

  - (vervolgens) nadat die [slachtoffer] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto weggereden met een voor die [slachtoffer] onbekende bestemming en/of

  - (vervolgens) met voornoemde auto met daarin die [slachtoffer] naar de woning van die [slachtoffer] gelegen aan de [adres] gereden en/of

  - (vervolgens) voornoemde auto geparkeerd in de nabijheid van de woning van [slachtoffer] en/of

  - meerdere malen, althans éénmaal, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, doorgeladen en/of op/tegen de slaap, althans het hoofd van die [slachtoffer] gedrukt en/of gehouden en/of op die [slachtoffer] gericht en/of

  - die [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je een verkeerde beweging maakt knal ik je neer" en/of

  - (vervolgens, nadat hij, verdachte, en/of één of meerdere van zijn mededader(s) en/of die [slachtoffer] uit voornoemde auto is/zijn gestapt) tegen die [slachtoffer] gezegd dat die [slachtoffer] met hem verdachte en/of één of meer medeverdachte(n) zijn woning gelegen aan de [adres] in moest gaan;

 2. hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meer wapens van categorie III, te weten één of meerdere pisto(o)l(en) (merk FN, model: GP-35, kaliber 9mm en/of merk Beretta, model Px4 Storm, kaliber 9mm) en/of munitie van categorie III, te weten één of meerdere (29) kogelpatro(o)n(en) (9mm), voorhanden heeft/hebben gehad;

 3. hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 3050 euro, althans een geldbedrag en/of één of meerdere (2) mobiele telefoon(s) (merk Blackberry en/of Samsung) en/of een (gouden) ketting met hanger en/of één of meerdere (2) (gouden) oorbel(len), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

  en/of

  hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal 3050 euro), althans een geldbedrag en/of één of meerdere mobiele telefoon(s) (merk Blackberry en/of Samsung) en/of een (gouden) ketting met hanger en/of één of meerdere (2) (gouden) oorbel(len), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

  welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

  - die [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of geduwd in de richting van het (linkerachter)portier van een (personen)auto ([gekentekend ...]) en/of

  - één of meerdere (2) vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), en/of een mes heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer] en/of

  - die [slachtoffer] één of meerdere malen (met kracht) heeft/hebben gestompt en/of geslagen in/op/tegen de buik, althans het lichaam en/of het hoofd en/of

  - die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Stap in de auto, stap in de auto" en/of

  - (vervolgens), nadat die [slachtoffer] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto is/zijn weggereden met een voor die [slachtoffer] onbekende bestemming en/of

  - die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Ik wil geld zien" en/of "We maken geen grappen" en/of "Wat heb je nog meer bij je" en/of "Doe je oorbellen uit en geef ze aan mij" en/of "Houd je mond" en/of

  - (daarbij) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de slaap/het hoofd van die [slachtoffer] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of aan die [slachtoffer] getoond en/of

  - (daarbij) één of meerdere (2) mobiele telefoon(s) uit de zak van die [slachtoffer] heeft/hebben gepakt en/of

  - (vervolgens) met voornoemde auto met daarin die [slachtoffer] naar de woning van die [slachtoffer] gelegen aan de [adres] is/zijn gereden en/of

  - (vervolgens) voornoemde auto heeft/hebben geparkeerd in de nabijheid van de woning van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT