Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 26 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Parketnummers: 07.690468-12 en 07.662901-11 (gev. ttz) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 26 februari 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans verblijvende in de P.I. Rotterdam, locatie Hoogvliet.

1 HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het onderzoek heeft laatstelijk plaatsgevonden ter openbare terechtzitting van 12 februari 2013 te Lelystad, waarbij de verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.D.A. van Boom, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. E.M. van der Burg en van de standpunten door de raadsman van verdachte naar voren gebracht.

2 DE TENLASTELEGGING

De verdachte is, na een wijziging tenlastelegging en nadere omschrijving tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

Parketnummer 07.690468-12.

 1. hij op of omstreeks 10 december 2011 in de gemeente Spijkenisse tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres]) heeft weggenomen onder andere één of meerdere geldbedrag(en) en/of één of meerdere laptop(s) (merk HP en/of Packard Bell) en/of een televisie (merk Samsung) en/of een spelcomputer (merk Nintendo, type DS) en/of één of meerdere siera(a)d(en) en/of één of meerdere bankpas(sen) (te weten een ING bankpas behorende bij [rekeningnummer X] en/of een ABN AMRO-bankpas behorende bij [rekeningnummer Y]) en/of een mobiele telefoon (merk Samsung, type Galaxy, IMEI […]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

  en/of

  hij op of omstreeks 10 december 2011 in de gemeente Spijkenisse tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) en/of één of meerdere siera(a)d(en) en/of één of meerdere bankpas(sen) (te weten een ING bankpas behorende bij [rekeningnummer X] en/of een ABN AMRO-bankpas behorende bij [rekeningnummer Y]), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

  welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

  - bij voornoemde woning van die [slachtoffer 2] heeft/hebben aangebeld en/of

  - (vervolgens, nadat die [slachtoffer 1] de voordeur had geopend) die voornoemde woning is/zijn binnen gegaan en/of

  - die [slachtoffer 1] op/tegen haar borst tegen de muur heeft/hebben gedrukt/geduwd en/of

  - (daarbij) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt/gehouden en/of

  - die [slachtoffer 1] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd "Houd je mond" en/of "Heb je geld" en/of "Ga naar boven" en/of "Pak het geld" en/of

  - die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgehouden en/of voornoemd vuurwapen op/tegen haar hoofd heeft/hebben gehouden terwijl die [slachtoffer 1] de trap op liep en/of

  - die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Geef jullie portemonnees" en/of "Geef jullie pinpassen" en/of "Doe jullie sieraden af en geef deze aan ons" en/of

  - met voornoemd vuurwapen één of meer beweging(en) heeft/hebben gemaakt voor het gezicht van die [slachtoffer 1] en/of voornoemd vuurwapen in de mond en/of op/tegen de nek van die [slachtoffer 1] heeft gedrukt en/of gehouden en/of

  - die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Kleed jullie uit en ga op de grond liggen met jullie gezicht naar de grond" en/of "Schrijf jullie pincodes op" en/of "Hij gaat nu jullie pincodes checken. Als jullie liegen, dan schiet ik jullie dood" en/of

  - voornoemd vuurwapen op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gericht heeft/hebben gehouden terwijl zij op de grond lag(en) en/of

  - aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] een geweer, althans een op een geweer lijkend voorwerp, heeft/hebben getoond;

 2. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 december 2011 tot en met 11 december 2011 in de gemeente Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit één of meerdere geldautoma(a)t(en) (gelegen aan de G.A. Soetemanweg 11 en/of de Slinge 600) heeft weggenomen één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal 1010 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten een pinpas behorende bij rekening ING [rekeningnummer X] met bijbehorende pincode);

 3. hij op of omstreeks 16 december 2011 in de gemeente Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen één of meerdere geldbedrag(en) (met een totale waarde van 3754,42 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan slijterij [aangever] (gelegen aan het [adres]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

  - voornoemde slijterij heeft/hebben betreden (met capuchon(s) en/of een bivakmuts op het hoofd) en/of

  - die [slachtoffer 4] naar/tegen de grond heeft/hebben geduwd en/of getrokken en/of

  - die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval" en/of "Geld!" en/of "We schieten je dood" en/of "Maak die kluis open. Snel! Anders schiet ik hem neer" en/of "Toets de code in de van de kluis" en/of "Ga op je knieën zitten", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

  - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in/op/tegen de zij, althans het lichaam, van die [slachtoffer 4] heeft/hebben geduwd en/of gehouden terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag en/of

  - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen de nek en/of de rug van die [slachtoffer 4] heeft gedrukt en/of gehouden en/of

  - één of meerdere vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), op die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of

  - die [slachtoffer 3] één of meerdere malen heeft/hebben geduwd op/tegen het lichaam en/of

  - die [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt en/of meegesleept en/of meegetrokken over de grond en/of

  - die [slachtoffer 4] één of meerdere malen heeft/hebben geslagen en/of getrapt op/tegen de zij en/of de borst, althans het lichaam terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag;

  Parketnummer 07.662901-11.

 4. A.

  hij op of omstreeks 19 december 2011 in de gemeente Lelystad ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit een woning gelegen aan de [adres]) weg te nemen een geldbedrag en/of één of meerdere goed(eren) naar zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of die [slachtoffer 6], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

  en/of

  B.

  hij op of omstreeks 19 december 2011 te Lelystad ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, zich en/of een of meer ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] te dwingen tot de afgifte van goederen/geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

  welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

  - bij de woning van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] (gelegen aan de [adres])...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT