Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 25 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/721353-12

Datum zitting : 11 maart 2013

Datum uitspraak : 25 maart 2013

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

Raadsvrouw : mr. M.G.M. Frerix, advocaat te Ede.

 1. De inhoud van de tenlastelegging

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

  hij op of omstreeks 20 september 2012 te Barneveld in de gemeente Barneveld [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, hierin bestaande dat verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden heeft toegevoegd :"Ik snij je kop en strot kapot kankerjong en je moet niet zo raar over praten over mij kutmongool", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

 2. Het onderzoek ter terechtzitting

  De zaak is op 11 maart 2013 ter terechtzitting onderzocht. Verdachte is verschenen en bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. M.G.M. Frerix voornoemd.

  De officier van justitie, mr. A.M. Fellinger, heeft gerekwireerd.

  Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

 3. De beslissing inzake het bewijs

  De feiten

  Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat niet ter discussie staat, vastgesteld.

  Op 20 september 2012 heeft verdachte in Barneveld [slachtoffer] op straat aangesproken.

  Het standpunt van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft gesteld dat, ondanks de ontkennende verklaring van verdachte, op grond van de aangifte, de verklaring van getuige [getuige] en het proces-verbaal van aanhouding van verdachte wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Volgens de officier van justitie hebben aangever en getuige [getuige] er immers geen enkel belang bij om op het politiebureau onjuiste belastende verklaringen tegen verdachte af te leggen.

  Het standpunt van de verdediging

  De raadsvrouw van verdachte heeft betoogd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte de in de tenlastelegging opgenomen bewoordingen heeft gebruikt en daarmee evenmin dat zijn woorden van bedreigende aard zijn geweest. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de verklaring van aangever en getuige [getuige] over de uitlatingen die verdachte zou hebben gedaan, verschillen. Naar de mening van de raadsvrouw is het mogelijk dat aangever en getuige [getuige] de situatie bewust ‘een graad erger’ hebben gemaakt en weegt de verklaring van getuige [getuige] ook minder zwaar, aangezien zij de echtgenote van aangever is.

  Voorts heeft de raadsvrouw erop gewezen dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij de in de tenlastelegging genoemde woorden nooit in het bijzijn van zijn kind zou gebruiken en ook niet nu bovendien een motoragent verderop stond.

  Beoordeling door de rechtbank

  Vast staat dat verdachte op 20 september 2012 [slachtoffer] heeft aangesproken in Barneveld. Er bestaat tussen de verdediging en de officier van justitie verschil van mening over de gebezigde woorden en het, al dan niet, dreigende karakter daarvan.

  Aangever ([slachtoffer]) heeft verklaard dat verdachte tegen hem heeft gezegd: “Ik snij je kop en strot kapot kankerjong, en je moet niet zo raar praten over mij kutmongool!” De echtgenote van [slachtoffer], getuige [getuige], was erbij toen verdachte haar man aansprak. Zij heeft verklaard dat verdachte heeft gezegd: “Je moet niet zo lullen tegen de politie met je kankersmoel, ik snij je kop kapot.” Tegen de verbalisant die ter plaatse kwam heeft [slachtoffer], blijkens het proces-verbaal van deze verbalisant, verklaard dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT