Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 25 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/701657-12

Datum zitting : 11 maart 2013

Datum uitspraak : 25 maart 2013

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

Raadsman : mr. B.J. Stuiver, advocaat te Tiel.

 1. De inhoud van de tenlastelegging

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 2. hij op of omstreeks 12 mei 2012, te Dreumel, gemeente West Maas en Waal,, althans in Nederland,

  als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto) daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, Waaldijk,

  zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of onachtzaam,

  terwijl het zicht van verdachte werd beperkt/belemmerd door een betonnen muur aan de linkerzijde van de rijbaan en/of begroeiing op de betonnen muur aan de linkerzijde van de rijbaan,

  op die Waaldijk een fietser heeft ingehaald, althans is gaan inhalen, en/of

  (daarbij) zijn aandacht niet, althans in onvoldoende mate op of bij het overige verkeer en/of de (verkeers)situatie ter plaatse heeft gericht en/of gehad,

  (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding gekomen met de bestuurder van een bromfiets welk hem over die Waaldijk tegemoet reed, en/of

  waardoor voornoemde bestuurder van die bromfiets ten val is gekomen en/of

  (vervolgens) is gebotst tegen althans in aanrijding is gekomen met voornoemde fietser,

  en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander ([slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, werd toegebracht

  zulks terwijl het feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij, verdachte gevaarlijk heeft ingehaald;

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

  hij op of omstreeks 12 mei 2012 te Dreumel, gemeente West Maas en Waal, althans in Nederland, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, Waaldijk,

  terwijl het zicht van verdachte werd beperkt/belemmerd door een betonnen muur aan de linkerzijde van de rijbaan en/of begroeiing van gras op de betonnen muur aan de linkerzijde van de rijbaan,

  op die Waaldijk een fietser links wilde passeren, in elk geval naar links heeft gestuurd, en/of

  (daarbij) zijn aandacht niet, althans in onvoldoende mate op of bij het overige verkeer en/of de (verkeers)situatie ter plaatse heeft gericht en/of gehad,

  (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding gekomen met de bestuurder van de bromfiets,

  waardoor voornoemde bestuurder van die bromfiets ten val is gekomen en/of (vervolgens) is gebotst tegen althans in aanrijding is gekomen met voornoemde fietser,

  door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

 3. Het onderzoek ter terechtzitting

  De zaak is op 11 maart 2013 ter terechtzitting onderzocht. Verdachte is verschenen en bijgestaan door zijn raadsman, mr. B.J. Stuiver voornoemd.

  Voorts is de heer [getuige 1] verschenen. Hij is op verzoek van de verdediging ter terechtzitting als getuige gehoord.

  De officier van justitie, mr. A.M. Fellinger, heeft gerekwireerd.

  Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

 4. De beslissing inzake het bewijs1

  De feiten

  Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat niet ter discussie staat, vastgesteld.

  Op 12 mei 2012 reed verdachte met zijn personenauto over de Waaldijk in Dreumel.2 De Waaldijk is een voor het openbaar verkeer openstaande weg in de gemeente West Maas en Waal.3

  Verdachte heeft met zijn personenauto een fietser ingehaald en is vervolgens in botsing gekomen met een hem tegemoetkomende bromfiets. De bestuurder van de bromfiets is als gevolg van de botsing ten val gekomen.4

  Op de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden staat aan de gehele linkerzijde van de rijbaan, gezien vanuit de rijrichting van verdachte, een betonnen muur van ongeveer 1.20

  meter hoog 5 met daarbovenop begroeiing6, waardoor het zicht op mogelijk verkeer uit tegenovergestelde richting werd belemmerd7.

  [slachtoffer] (de bestuurder van de bromfiets, hierna '[slachtoffer]') heeft een breuk in zijn onder- en bovenbeen opgelopen. Hij is hieraan geopereerd en in dat kader heeft een penfixatie plaatsgevonden.8

  Bij brief van 20 augustus 2012 is vermeld dat het verloop van de behandeling, zeer waarschijnlijk vanwege de omvang van het letsel, trager is dan normaal en na ongeveer anderhalf jaar een medische eindsituatie wordt verwacht.9

  Het standpunt van de officier van justitie

  De officier van justitie is van mening dat het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden, in die zin dat verdachte aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden. In een onoverzichtelijke situatie, voor een bocht, heeft verdachte een risico genomen door een fietser in te halen. Naar de mening van de officier van justitie betrof dit een verkeerssituatie waarin...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT