Wraking van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

Wrakingskamer

zaaknummer gerechtshof 200.069.898/02

Beschikking van 28 maart 2013

Op het schriftelijke verzoek van:

[verzoekster],

wonende te Almere,

advocaat: mr. S. Mangal, kantoorhoudende te Almere,

verzoeker,

dat strekt tot wraking ingevolge artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van:

mr. K.E. Mollema,

raadsheer in dit hof.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1 Bij de sector civiel van het hof is een procedure aanhangig tussen [verzoekster] als

  appellante en Interwerk B.V. als geïntimeerde.

  1.2 Op 19 december 2012 is ter griffie van het hof het verzoekschrift van [verzoekster] ontvangen dat strekt tot wraking van mr. Mollema. Op 1 februari 2013 is alsnog een door de advocaat van [verzoekster] ondertekend exemplaar van dit verzoekschrift ter griffie van het hof binnengekomen.

  1.3 Bij beschikking van 19 februari 2013 van de verschoningskamer van dit hof is het verzoek van mr. Mollema zich in bovenstaande zaak te mogen verschonen toegewezen.

  1.4 Bij faxbericht van 28 februari 2013 heeft [verzoekster] een aantal vragen ter beantwoording aan de wrakingskamer voorgelegd, waarvan de beantwoording haar in staat zou stellen een weloverwogen besluit te nemen over het al dan niet handhaven van haar wrakingsverzoek, en heeft zij uitstel verzocht dat haar ook is verleend.

  1.5 Bij brief van mr. Mangal van 18 maart 2013 heeft [verzoekster] uiteindelijk bericht dat het wrakingsverzoek wordt gehandhaafd.

 2. De beoordeling van het verzoek

  2.1 Uit voormelde brief van mr. Mangal van 18 maart 2013 blijkt dat [verzoekster] haar verzoek tot wraking heeft gehandhaafd omdat zij wil bereiken dat de door mr. Mollema als

  rolraadsheer genomen beslissingen niet in stand zullen blijven. Toewijzing van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT