Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, 29 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/136371 / KG ZA 13-66

datum vonnis: 29 maart 2013

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Nederland, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[EISERES],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. R. Kroon te Almelo,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

AUTOHAUS WERNIGERODE GMBH,

gevestigd te Wernigerode,

gedaagde,

verder te noemen Autohaus,

advocaat: mr. R.J. Leijssen te Enschede.

 1. Het procesverloop

  1.1 [Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

  1.2. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 27 maart 2013. Ter zitting zijn verschenen:

  - [eiseres] heeft zich laten vertegenwoordigen door de heer [W], vergezeld door mr. R. Kroon;

  - Autohaus heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.J. Leijssen.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Op 6 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo, in de procedure met zaaknummer C/08/131095/ HA ZA 12-299 verstekvonnis gewezen tussen Autohaus als eiseres en [eiseres] als gedaagde. Bij dat vonnis heeft de rechtbank, voor zover thans relevant, het volgende beslist:

  “3.1. veroordeelt gedaagde om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis, de auto, merk Audi, type Q7, chassisnummer WAUZZZ4LXAD000195 aan eiseres terug te geven,

  3.2. veroordeelt gedaagde - indien zij niet binnen een termijn van zeven dagen na betekening van dit vonnis, de onder 3.1. genoemde Audi heeft teruggegeven - het bedrag van

  € 74.500,00 aan eiseres te betalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente hierover vanaf 31 augustus 2010 tot de dag der algehele voldoening,

  (…)

  3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

  (…).”

  2.2. Het verstekvonnis is op 6 maart 2013 betekend aan [eiseres].

  2.3. Bij brief van 20 maart 2013 is de executie door de deurwaarder aangezegd.

  2.4. [Eiseres] heeft verzet ingesteld tegen het verstekvonnis.

 3. Het geschil

  3.1. [Eiseres] vordert - samengevat weergeven - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de uitvoerbaarheid bij voorraad van het verstekvonnis te schorsen, tot dat in de verzetprocedure een vonnis is gewezen, dan wel in het in die procedure opgeworpen incident ex artikel 235 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is beslist, zulks op straffe van een dwangsom van

  € 100.000,--, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT