Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.115.808/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 12-4042

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. R. Koelman te Leiderdorp,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. J. Keereweer te Zoetermeer.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 26 oktober 2012 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 7 september 2012 van de rechtbank ‘s-Gravenhage, bekend bij het hof onder zaaknummer 200.115.804/01. Bij dat beroep heeft de moeder tevens een verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beschikking ingediend, ingeschreven bij dit hof onder zaaknummer 200.115.808/01.

De vader heeft op 26 november 2012 een verweerschrift tegen het verzoek in hoger beroep, tevens een verweerschrift tegen het schorsingsverzoek ingediend. Voor zover het betreft het verweerschrift tegen het schorsingsverzoek heeft het hof wegens overschrijding van de termijn van indiening hier geen acht op geslagen.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de moeder:

- op 16 november 2012 een brief van diezelfde datum met bijlage.

De raad heeft bij brief van 2 november 2012 aan het hof laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

De zaak is op 28 november 2012 mondeling behandeld, doch uitsluitend wat betreft het verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de bestreden beschikking.

Ter zitting waren aanwezig:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat.

HET PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Het hof verwijst naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is bepaald dat de minderjarige [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats] (hierna te noemen: de minderjarige), bij de vader zal zijn:

- gedurende de eerste drie maanden: een zondag per veertien dagen van 11.00 uur tot 19.45 uur, te beginnen op 12 augustus 2012;

- na drie maanden: een weekend per veertien dagen van zaterdag 9.00 uur tot zondag 19.45 uur.

Voorts is bepaald dat de vader de minderjarige zal ophalen voorafgaand aan het omgangsmoment en haar na afloop daarvan wederom zal terugbrengen. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT