Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

ondertoezichtstelling

zaak-/rekestnr.: 195197/ JU RK 12-1006

beschikking van de kinderrechter van 21 december 2012,

naar aanleiding van een verzoek van

de Raad voor de Kinderbescherming,

gevestigd te Haarlem,

hierna te noemen: de Raad,

strekkende tot ondertoezichtstelling van de minderjarigen:

- [naam minderjarige 1], geboren op [datum] 1998 in de gemeente [plaats],

roepnaam [naam],

- [naam minderjarige 2], geboren op [datum] 1997 in de gemeente [plaats],

roepnaam [naam],

beiden verblijvende op een zeilschip op zee,

kinderen van

[naam moeder], wonende in [plaats],

hierna te noemen: de moeder,

en

[naam vader], wonende in [plaats],

hierna te noemen: de vader.

Het gezag over de minderjarigen wordt uitgeoefend door de moeder.

1 Procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van de Raad ingekomen op 22 augustus 2012;

- de tussenbeschikking van 23 augustus 2012 van deze rechtbank en de daarin vermelde stukken;

- het raadsrapport, ingekomen op 30 november 2012;

- aanvullende stukken van de moeder, ingekomen op 30 november 2012;

- de dagbepalingsbeschikking van 3 december 2012;

- de reactie op het raadsrapport, van de minderjarigen, ingekomen op 18 december 2012;

- de door de mr. L.W. Castelijns ingediende producties voorzien van een productielijst, ingekomen op 19 december 2012.

1.2 De kinderrechter heeft het verzoek behandeld op de zitting met gesloten deuren van 20 december 2012.

Hierbij zijn verschenen en gehoord:

- de moeder, bijgestaan door mr. L.W. Castelijns;

- de Raad, vertegenwoordigd door de heer P. van der Loo, mevrouw M. Eijpe en mevrouw Penders;

- de Stichting, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, locatie Hoofddorp

hierna te noemen: de Stichting, vertegenwoordigd door mevrouw C. Dekker;

- de heer R. Bakker, persvoorlichter van de Raad;

- de heer C. Wardenaar, leerplichtambtenaar

- mr. K.J. Slump, voormalig advocaat van de moeder.

1.3 De minderjarigen [naam] en [naam] zijn in de gelegenheid gesteld in raadkamer te worden gehoord, maar hebben hier geen gebruik van gemaakt.

1.4 De vader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

2 Verzoek

De Raad heeft verzocht voornoemde minderjarigen onder toezicht te stellen voor de duur van een jaar.

3 Standpunten

3.1 De Raad heeft een pleitnotitie overgelegd. De Raad heeft ter zitting aangegeven dat hij zich nog steeds zorgen maakt over de ontwikkeling van beide kinderen. De kinderen worden bedreigd in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT