Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/232594 / HA ZA 12-547

Vonnis van 27 maart 2013

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

BMH INSTRUMENTS (HK) CO. LTD.,

gevestigd te Hong Kong,

eiseres,

advocaat mr. B.M. König te Nijmegen,

tegen

[gedaagde]

gedaagde,

advocaat mr. P.J.F.M. de Kerf te Nijmegen.

Partijen zullen hierna BMH en [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 12 december 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 1 februari 2013.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. De heer [..] [betrokkene] (hierna: [betrokkene]) is bestuurder van BMH. [betrokkene] en [gedaagde] zijn lange tijd vrienden van elkaar geweest.

  2.2. In 2004 heeft [gedaagde] samen met een zakenpartner QT Inflatables (hierna: QTI) opgericht.

  2.3. In 2006 is BMH zaken gaan doen met QTI en per 1 december 2008 heeft [betrokkene] of een door hem gehouden vennootschap 1/3e deel van de aandelen in QTI overgenomen.

  2.4. BMH heeft [gedaagde] € 300.000,-- geleend.

  2.5. Op 25 augustus 2011 hebben BMH en [gedaagde] een overeenkomst van geldlening gesloten. Bij de stukken zitten twee versies van de overeenkomst.

  2.6. In beide versies wordt BMH aangeduid als Lender en [gedaagde] als Borrower. Beide versies behelzen twee pagina’s tekst. Op de eerste bladzij van de versie van BMH staat, voor zover relevant:

  FOR VALUE RECIEVED, BORROWER promises to pay to the order of LENDER, the sum of Euros Sixty Thousand Only (EUR60,000.00) that LENDER already paid to BORROWER Euros Ten Thousand (EUR10,000.00) each quarter began from the third quarter of year 2009, ended at the fourth quarter of year 2010, plus the sum of Euros Two Hundred Thousand Only (EUR200,000.00) that LENDER already paid to BORROWER Euros Fifty Thousand Only (EUR50,000.00) each month began from February 2011, ended at May 2011, plus the sum of Euros Forty Thousand Only (EUR40,000.00) which LENDER already paid on 08 July 2011. The total loan amount of above mentioned loan payments is Euros Three Hundred Thousand Only (EUR300,000.00) (hereinafter, “The Loans”.) without any interest until 31 December 2011 (hereinafter, known as “Maturity Date”. The entire outstanding Loans amount shall be fully paid by the Maturity Date.

  2.7. In de versie van [gedaagde] staat nagenoeg dezelfde tekst als hierboven, maar het woord “plus” ontbreekt tweemaal en ook de laatste zin: “(hereinafter, known as “Maturity Date”. The entire outstanding Loans amount shall be fully paid by the Maturity Date.” ontbreekt in de versie van [gedaagde].

  2.8. De versie van BMH gaat als volgt verder:

  ADDITIONAL LOAN TERMS

  The BORROWER and LENDER, hereby further set forth their rights and obligations to one another under this Loan Agreement and agree tot be legal bound as follows:

 3. Loan Repayment Terms: LENDER has 50 percent (%) ownership of the Real Property at [adres] 97, [woonplaats], the Netherland till the loan is fully paid back. By then, LENDER shall receive 10 percent (%) of the ownership of above mentioned real property. BORROWER shall pay to LENDER the entire unpaid balance upon the loan amount principal at the Maturity Date. Otherwise, BORROWER shall pay interest at a rate of 0.5 percent (%) per month on the unpaid balance with interest tot be compounded monthly.

 4. Security: To...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT