Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 26 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.114.173/02 OK van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN LIER HOLDING B.V.,

gevestigd te Maasland,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. A.A. Leroux, kantoorhoudende te Rijswijk,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN LIER - VAN DER LANS B.V.,

gevestigd te Poeldijk,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. D.D. Castelijns, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  LEMEN BEHEER B.V.,

  gevestigd te Poeldijk,

 2. Alexander Cornelis Wilhelmus VAN DER LANS,

  wonende te ‘s-Gravenhage,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. D.D. Castelijns, kantoorhoudende te Utrecht.

  1 Het verloop van het geding

  1.1 Hierna zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

  - Verzoekster als Van Lier Holding;

  - Van Lier - van der Lans B.V. als VLVDL;

  - Belanghebbende sub 1 als Lemen Beheer;

  - Belanghebbende sub 2 als Van der Lans.

  1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 22 en 23 november 2012 in de zaak met nummer 200.114.173/01 en haar beschikking van 27 december 2012 in de zaak met nummer 200.114.173/02.

  1.3 Bij beschikking van 22 november 2012 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van VLVDL over de periode vanaf 1 mei 2007, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen, vooralsnog voor de duur van het geding, zowel – onder de in voornoemde beschikking bedoelde voorwaarde – Van Lier Holding als Lemen Beheer geschorst als bestuurders, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder en bepaald dat alle aandelen in VLVDL ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.

  1.4 Bij de beschikking van 23 november 2012 heeft de Ondernemingskamer ir. A. van der Walle te Blaricum en mr. A.E. Driessen te Poortugaal aangewezen respectievelijk als bestuurder en beheerder van de aandelen. De Ondernemingskamer heeft de aanwijzing van een onderzoeker in verband met te verwachten schikkingsonderhandelingen opgeschort.

  1.5 Bij beschikking van 27 december 2012 heeft de Ondernemingskamer - mede ten behoeve van VLVDL - aan Lemen Beheer en Van der Lans, hoofdelijk naast elkaar, bevolen om binnen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT