Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 25 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST - NEDERLAND

Afdeling Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.810002-11 (P)

Uitspraak: 25 maart 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[Verdachte],

geboren op [datum en plaats],

wonende te [adres en plaats].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 maart 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. A.S. ten Doesschate, advocaat te Zwolle.

Als officier van justitie was aanwezig mr. L. van der Werff.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. Hij op of omstreeks 16 mei 2011 in de gemeente Soest, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN]heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op of omstreeks 16 mei 2011 in de gemeente Soest, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN]heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

 2. Hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2011 tot en met 2 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Hardenberg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken

  [KENTEKEN]en/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto en/of die/dat onderde(e)l(en) van die vrachtauto, wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  Althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2011 tot en met 2 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Hardenberg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN]ern/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto en/of die/dat onderde(e)l(en) van die vrachtauto redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

  VOORVRAGEN

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

  BEWIJSOVERWEGINGEN

  Het standpunt van het openbaar ministerie

  De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van hetgeen onder 1 primair en 2 primair ten laste is gelegd.

  Het standpunt van de verdediging

  De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting integrale vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde. De raadsvrouw heeft daartoe aangevoerd dat geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen. Met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde heeft de raadsvrouw voorts aangevoerd dat verdachte de vrachtwagen niet voorhanden heeft kunnen hebben omdat hij de dieplader niet daadwerkelijk heeft bestuurd.

  Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT