Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 4 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.091.829/01

arrest van 4 juni 2013

in de zaak van

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. J.M.H.J. Colen te Sittard,

tegen:

 1. [Beheer] Beheer B.V.,

  gevestigd te [vestigingsplaats],

 2. [Distributiemaatschappij’s] Distributiemaatschappij B.V.,

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  geïntimeerden,

  advocaat: mr. J.J.W. van Mens te Eindhoven,

  op het bij exploot van dagvaarding van 25 juli 2011 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank

  's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch gewezen kort gedingvonnis van 1 juli 2011 tussen appellant - [appellant] - als eiser en geïntimeerden - tezamen en in vrouwelijk enkelvoud: [geintimeerden] en ieder afzonderlijk: [Beheer] Beheer resp. [Distributiemaatschappij’s] Distributiemaatschappij - als gedaagden.

 3. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 753542 rolnr. 11-3549)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 4. Het geding in hoger beroep

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding in hoger beroep;

  - de memorie van grieven met twee producties, genummerd 2 en 3;

  - de memorie van antwoord.

  Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg, zoals die door [appellant] zijn overgelegd. Op verzoek van het hof heeft de advocaat van [appellant] de in het procesdossier eerste aanleg ontbrekende producties 7 t/m 10 van [geintimeerden] alsnog toegezonden.

 5. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 6. De beoordeling

  4.1. De feiten

  In overweging 3.1. heeft de kantonrechter vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. De door de kantonrechter vastgestelde feiten, die niet door een grief worden bestreden, vormen ook in hoger beroep het uitgangspunt. Voorts staan nog enkele andere feiten, als enerzijds gesteld en anderzijds niet betwist, tussen partijen vast. Het hof zal hierna een overzicht geven van deze relevante feiten.

  - [appellant], geboren op [geboortedatum] 1950, is op 1 februari 2004 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij AGN Media B.V. (hierna: AGN Media; de handelsnaam luidt: AGN Media Cardeau) - die zich bezig houdt met het uitgeven en verkopen van wenskaarten via distributeurs in heel Nederland - in de functie van account manager. Vanaf 8 mei 2006 verrichtte hij als magazijnmedewerker logistieke taken in het magazijn van AGN Media in [vestigingsplaats A.] en verzorgde hij uitleveringen, zoals op 3 mei 2006 nader schriftelijk overeengekomen met AGN Media.

  - Op 15 september 2010 zijn de aandelen van AGN Media verkocht en overgedragen aan [Beheer] Beheer.

  - [Beheer] Beheer is een beheermaatschappij die zelf geen handelsactiviteiten uitvoert. Zij is tevens enig aandeelhouder van [Distributiemaatschappij’s] Distributiemaatschappij.

  - Op 20 september 2010 heeft AGN Media bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning aangevraagd voor [appellant] wegens bedrijfseconomische redenen. Door [Beheer] Beheer was besloten de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT