Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 6 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/845294-12

Datum uitspraak: 06 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Grave.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 14 december 2012, 11 maart 2013 en 23 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 16 november 2012. Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 14 december 2012 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot en met 29 februari 2012 te 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland,

  slachtoffer 1] door dwang, geweld of één of meer andere feitelijkheden, door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

  en/of

  [slachtoffer 1] door dwang, geweld of één of meer andere feitelijkheden, door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [slachtoffer 1] met of voor een derde,

  Immers heeft hij, verdachte in voornoemde periode:

  - voornoemde [slachtoffer 1] verzocht/bewogen in de prostitutie te gaan werken en/of

  - (een) (seks)advertentie(s) van die [slachtoffer 1] opgemaakt en/of op internet ([naam 1] en/of [naam 2]) geplaatst en/of

  - de simkaart (met daarop de contacten) en/of mobiele telefoon van voornoemde [slachtoffer 1] afgenomen/afgepakt en/of

  - voornoemde [slachtoffer 1] (meermalen) haar keel dichtgeknepen en/of dichtgeknepen gehouden en/of

  - voornoemde [slachtoffer 1] (meermalen) dreigend een mes op haar keel/hals gedrukt/geplaatst en/of

  - voornoemde [slachtoffer 1] dreigend een schop op haar keel/hals gedrukt/geplaatst en/of

  - voornoemde [slachtoffer 1] (meermalen) gedreigd haar en/of haar familie geweld aan te doen en/of

  - voornoemde [slachtoffer 1] (meermalen) gedreigd haar familie en/of vrienden en/of kennissen te informeren over haar prostitutiewerkzaamheden en/of

  - (de werkzaamheden van) die [slachtoffer 1] gecontroleerd, althans haar verdiensten uit haar prostitutiewerkzaamheden gecontroleerd en/of

  - die [slachtoffer 1] gedwongen/bewogen (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem af te staan/af te dragen

  (artikel 273f lid 1 sub 4 en sub 9 Wetboek van Strafrecht);

 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot en met 31 december 2011 te 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland,

  [slachtoffer 2] door dwang, geweld of één of meer andere feitelijkheden, door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

  en/of

  [slachtoffer 2] door dwang, geweld of één of meer andere feitelijkheden, door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [slachtoffer 2] met of voor een derde,

  Immers heeft hij, verdachte in voornoemde periode:

  - voornoemde [slachtoffer 2] verzocht/bewogen in de prostitutie te gaan werken en/of

  - (een) (seks)advertentie(s) van die [slachtoffer 2] opgemaakt en/of op internet ([naam 1] en/of [naam 2]) geplaatst en/of

  - de simkaart (met daarop de contacten) en/of mobiele telefoon van voornoemde [slachtoffer 2] afgenomen/afgepakt en/of

  - voornoemde [slachtoffer 2] (meermalen) gedreigd haar en/of haar familie geweld aan te doen en/of

  - voornoemde [slachtoffer 2] (meermalen) gedreigd haar familie en/of vrienden en/of kennissen te informeren over haar prostitutiewerkzaamheden en/of

  - (de werkzaamheden van) die [slachtoffer 2] gecontroleerd, althans haar verdiensten uit haar prostitutiewerkzaamheden gecontroleerd en/of

  - tegen voornoemde [slachtoffer 2] gezegd dat (een gedeelte van) het door haar met de prostitutiewerkzaamheden verdiende geld voor haar gespaard/bewaard zou worden en/of

  - die [slachtoffer 2] gedwongen/bewogen (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem af te staan/af te dragen

  (artikel 273f lid 1 sub 4 en sub 9 Wetboek van Strafrecht).

  De formele voorvragen.

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

  De bewijsmiddelen1 en de beoordeling daarvan.

  Inleiding.

  Verdachte staat terecht op de verdenking van mensenhandel omdat hij twee vrouwen zou hebben bewogen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie en met de opbrengst van die werkzaamheden verdachte te bevoordelen door de verdiensten aan hem beschikbaar te stellen. Verdachte zou de aldus verkregen gelden grotendeels voor zichzelf hebben gebruikt.

  Het standpunt van de officier van justitie.

  Op de in het schriftelijk requisitoir genoemde gronden acht de officier van justitie beide ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Naar haar oordeel kan worden bewezen dat verdachte door geweld, dreiging met geweld, misbruik van een kwetsbare positie en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht de in de tenlastelegging genoemde [slachtoffer 1] heeft gedwongen dan wel bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling en [slachtoffer 1] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van deze seksuele handelingen. Ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde [slachtoffer 2] geldt hetzelfde, met uitzondering van de daadwerkelijke geweldsuitoefening.

  Het standpunt van de verdediging.

  Op de in de pleitnota genoemde gronden heeft de raadsman geconcludeerd tot vrijspraak van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs.

  Het oordeel van de rechtbank.

  Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit.

  Op donderdag 23 februari 2012 werd door [slachtoffer 1] een informatief gesprek gevoerd met een medewerker van maatschappelijk werk te Wijchen. Tijdens dat gesprek verklaarde [slachtoffer 1] slachtoffer te zijn van mensenhandel. Nog diezelfde dag vond een informatief gesprek plaats tussen [slachtoffer 1] en de politie.

  Door [slachtoffer 1] werd op 23 februari 2012 geen aangifte gedaan uit angst voor de dreigementen geuit door [verdachte]. Zij durfde gedurende die gesprekken ook niet de werkelijke naam van de dader te noemen, slechts de naam waarmee hij zich in eerste instantie had voorgesteld, [naam 3].

  De mobiele telefoon van [slachtoffer 1] werd ten behoeve van het onderzoek in beslag genomen en naar de inhoud daarvan werd onderzoek verricht. Hierbij werden foto's aangetroffen alsmede sms-berichten.

  Tevens werd de sociale communicatie op internet onderzocht. Hierbij werden advertenties

  aangetroffen waaruit bleek dat twee verschillende jonge vrouwen met vermelding van het

  telefoonnummer van [verdachte] werden aangeboden.

  Op 05 maart 2012 werd [slachtoffer 1], door politiemedewerkers gehoord naar aanleiding van foto's aangetroffen op het internet, onder andere op de sites [naam 1] . Zij verklaarde onder andere de foto's van haar te herkennen alsmede die van een ander meisje dat ook voor [verdachte] in de prostitutie zou hebben gewerkt. Zij had dat meisje nog niet eerder ontmoet maar had over haar gehoord. Dat zou een Marokkaans meisje uit Tilburg zijn, genaamd [naam 4] (de rechtbank leest: [slachtoffer 2]. 2

  Tijdens het informatief gesprek met de politie verklaarde [slachtoffer 1] (geboren [1992]) dat ze verdachte leerde kennen toen ze 18 of 19 jaar oud was en dat verdachte haar toen heeft verteld dat hij meisjes voor hem in de prostitutie liet werken.. De meisjes ontvingen de klanten in zijn woning in Den Bosch. [slachtoffer 1] vond dat ze zo gemakkelijk geld kon verdienen. Met dat geld kon ze haar schulden afbetalen.

  [slachtoffer 1] heeft die eerste dag bij verdachte thuis haar eerste klant ontvangen. Ze had met verdachte de afspraak gemaakt dat zij 60% en verdachte 40% zou krijgen van het verdiende geld. Ze werkte ook drie dagen in een coffeeshop in Den Bosch waar verdachte haar ook controleerde en soms ook een klant voor haar meenam. Verdachte bewoog haar dan om mee naar zijn huis te gaan om seks met die klant te hebben.

  Op enig moment besefte ze dat ze het werk niet meer wilde doen. Ze heeft dit tegen verdachte gezegd en toen zijn de bedreigingen begonnen. Verdachte zei dat ze een contract bij hem had om een jaar voor hem te werken. Verdachte wist waar ze woonde, werkte en naar school ging. Verdachte heeft op enig moment gezegd dat als zij naar de politie zou gaan met dit verhaal, hij naar het huis van haar familie in Wijchen zou gaan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT