Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 6 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch.

Zaaknummer : 883063 -120

EJ verz. : 13-2180

Uitspraak : 6 juni 2013

Beschikking op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

tegen:

[verweerster],

bewindvoerder,

Bewindvoeringskantoor Van Korlaar B.V.

kantoorhoudende te Giessen,

verweerster.

Partijen worden hierna aangeduid als "[verzoekster] " en "[verweerster]".

 1. De procedure.

  Bij brief gedateerd 22 februari 2013, ingekomen ter griffie 4 maart 2013, heeft [verzoekster] een klacht ingediend tegen de gewezen bewindvoerder [verweerster], over het gevoerde bewind over de periode 19 april 2011 tot en met 24 december 2012 en daarbij verzocht tot veroordeling van [verweerster] tot terugbetaling van de door haar geleden schade als gevolg van slecht bewind.

  [verweerster] heeft op 21 maart 2013 een verweerschrift ingediend.

  Op 15 april 2013 heeft een mondelinge behandeling ter terechtzitting plaatsgevonden bij welke gelegenheid zijn verschenen [verzoekster] en [verweerster], laatstgenoemde vergezeld door de heer [bewindvoerder], allen in persoon.

  Na gevoerd debat is de beschikking bepaald op heden.

 2. Het verzoek en het verweer.

  2.1. [verzoekster] legt aan haar verzoek het navolgende ten grondslag.

  Gedurende haar vrijwillige onderbewindstelling zijn een hoop zaken niet goed gelopen, waaronder de huurbetalingen, maar ook rekeningen die niet tijdig voldaan zijn.

  Voorts heeft [verweerster] haar behandeld alsnog zij het uitschot van de wereld was. De bewindvoering heeft haar stress niet weggenomen maar juist verslechterd.

  Toegezegd was dat ze geen geld kwijt zou zijn aan bewindvoeringskosten, want ze zou recht hebben op bijzondere bijstand. Er is ook nooit bemiddeld voor de toewijzing van een huurwoning.

  Er is nooit iets gedaan aan de begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject; na twee jaar staan haar schulden nog altijd open.

  Haar is zowel emotionele- als financiële schade toegebracht.

  [verzoekster] verzoekt daarom veroordeling van [verweerster] tot vergoeding van de navolgende schadeposten:

 3. Bewindvoeringskosten € 1.849,74

  Hierover heeft [verzoekster] gesteld dat zij door [verweerster] verkeerd is voorgelicht en dat de bewindvoerder foutief gehandeld heeft. Het betreft een bedrag van

  € 1.588,04 t/m 22 november 2012 alsmede

  € 102,14 over de maand december en € 159,56 zijnde een laatste afboeking.

 4. Afbetaling aan schulden € 12.343,25

  Door nalatigheid van de bewindvoerder staat het volledige bedrag aan schulden, zijnde € 19.469,03 en € 5.217,47 nog open. Indien haar financiële situatie goed was behandeld en wat intensiever en serieuzer was bekeken, was de kans op een woning 100% geweest. Dan was ook een schuldentraject of een opname in WSNP mogelijk geweest.

  Nu dit allemaal niet is gebeurd woont [verzoekster] nog altijd op een recreatiepark en betaalt zij € 705,- per maand aan huur.

 5. Emotionele schade € 150,- per maand.

  Omdat [verweerster] haar psychische toestand heeft misbruikt en haar persoonlijk heeft vernederd en beledigd, acht [verzoekster] dit verzoek tot schadevergoeding redelijk. Met grote regelmaat is zij ziek geweest en was zij moe en lusteloos. Daardoor heeft ze twee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT