Voorlopige voorziening van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.127.599

(zaaknummer rechtbank Utrecht C/16/334594)

beschikking op het verzoek tot voorlopige voorziening van de eerste civiele kamer van 4 juni 2013

inzake

[appellant],

verblijvend te [Plaats],

verzoeker,

hierna: [eiser],

advocaat: mr. P. van Wijngaarden,

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [Woonplaats],

verweerder,

hierna: [gedaagde],

advocaat: mr. R.A. Hebly,

en

de rechtspersoon ex artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek

Aartsbisdom [Plaats],

gevestigd te [Plaats],

verweerder,

hierna: het Aartsbisdom,

advocaat: mr. J.H. van der Velden.

 1. Het verloop van het geding

  1.1 Bij op 23 mei 2013 ter griffie van het hof binnengekomen beroepschrift is [eiser] in hoger beroep gekomen van de beschikking van 3 april 2013 die de rechtbank Utrecht tussen [gedaagde] als verzoeker en het Aartsbisdom als verweerder heeft gegeven (waarbij het verzoek van [gedaagde] om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten is toegewezen). [eiser] verzoekt in hoger beroep de beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende, het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

  1.2 Bij wijze van voorlopige voorziening heeft [eiser] bij dat beroepschrift voorts verzocht schorsende werking te verlenen, voor zover vereist, aan dit hoger beroep.

  1.3 Bij, op 31 mei ter griffie van het hof binnengekomen, verweerschrift ten aanzien van de verzochte voorlopige voorziening heeft [gedaagde] primair verzocht [eiser] niet-ontvankelijk te verklaren ten aanzien van het verzoek om schorsende werking te verlenen aan het door hem ingestelde beroepschrift en subsidiair – indien [eiser] als belanghebbende wordt aangemerkt en het beroepschrift niet in strijd met het appelverbod is ingediend – alleen schorsende werking te verlenen ten aanzien van het verhoor van [eiser] zelf. [gedaagde] heeft voorts verzocht [eiser] te veroordelen in de proceskosten.

  1.4 Bij brief van 4 juni 2013 heeft het Aartsbisdom laten weten zich te refereren aan het oordeel van het hof om al dan niet schorsende werking te verlenen aan het door [eiser] ingestelde hoger beroep.

  1.5 In verband met de spoedeisendheid van de zaak (het voorlopig getuigenverhoor is gelast op 5 juni 2013) heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden. Het hof heeft beschikking ten aanzien van de verzochte voorlopige voorziening bepaald op heden.

 2. De motivering van de beslissing op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT