Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 13 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk 12/00089

13 juni 2013

uitspraak van de meervoudige douanekamer

op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Nijmegen,

de inspecteur,

alsmede

op het incidenteel hoger beroep van

[A] te [P], belanghebbende,

gemachtigde: N.M.E.A. Egberts (Trade Facilitation B.V.)

tegen de uitspraak in de zaak met kenmerk AWB 10/7032 van de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) in het geding tussen

belanghebbende,

en

de inspecteur.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. De inspecteur heeft met dagtekening 1 april 2010 aan belanghebbende een uitnodiging tot betaling (hierna: UTB) uitgereikt voor een bedrag van € 5.989,77 aan douanerechten.

  1.2. Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de inspecteur bij uitspraak, gedagtekend 29 november 2010, de UTB gehandhaafd.

  1.3. Bij uitspraak van 20 december 2011, heeft de rechtbank het door belanghebbende ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar vernietigd, de UTB verminderd tot een bedrag € 1.888, de inspecteur in de proceskosten ten bedrage van € 874 veroordeeld en gelast dat de inspecteur het door belanghebbende betaalde griffierecht van

  € 298 vergoedt.

  1.4. Het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij het Hof ingekomen op 19 januari 2012. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend en daarbij incidenteel hoger beroep ingesteld. De inspecteur heeft een conclusie van repliek ingediend waarin hij tevens het incidenteel hoger beroep heeft beantwoord.

  1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

 2. Feiten

  2.1. De rechtbank heeft in de onderdelen 2.1. tot en met 2.6. van haar uitspraak de navolgende feiten vastgesteld. Belanghebbende wordt daarin aangeduid als ‘eiseres’, de inspecteur als ‘verweerder’.

  “2.1. In de periode 1 maart 2006 tot en met 30 november 2008 heeft eiseres aangiften gedaan voor in het vrije verkeer brengen van fietstassen, de zogenoemde '[tas X]'.

  2.2. De [tas X] is een fietstas die is gemaakt van textiel, waarop aan de buitenzijde kunststof is aangebracht. De fietstas kan met behulp van een ophangsysteem aan de bagagedrager van een fiets bevestigd worden.

  2.3. Bij zeven aangiften, waarvan er twee (aangiftenummer 651022 en 652913) deel uitmaken van de grondslag van de utb, heeft de douane de goederen daadwerkelijk (fysiek) opgenomen. Deze verificatie heeft niet tot een correctie van de aangegeven goederencode geleid.

  2.4. In 2006 heeft de belastingdienst een controle na invoer ingesteld bij eiseres. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een correctie met betrekking tot de [tas X].

  2.5. In 2009 heeft de belastingdienst bij eiseres een controle na invoer ingesteld naar onder meer de juistheid van de aangegeven goederencode voor de [tas X]. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft verweerder de utb uitgereikt. Het bedrag van deze utb heeft voor € 4.101,76 betrekking op de indeling van de [tas X]. Er is uitsluitend nagevorderd met betrekking tot aangiften die in 2008 zijn gedaan.

  2.6. Op 30 juni 2009, 7:50 uur, schrijft een controleambtenaar in een e-mail aan eiseres onder meer:

  “(…) Gezien de ingewikkelde materie over de indeling van deze fietstas heeft het wat langer geduurd dan gepland. (…)”

  2.2. Het Hof vult de feiten als volgt aan.

  2.2.1. De bestreden navordering heeft betrekking op 8 aangiften, welke alle zijn ingediend door [B] als direct vertegenwoordiger van belanghebbende:

  Aangifte Nummer Datum Bedrag navordering Fysieke

  opname

  1 654141 9-6-2008 € 527,01 Nee

  2 641863 1-7-2008 € 445,91 Nee

  3 642178 8-7-2008 € 679,14 Nee

  4 644744 12-8-2008 € 436,15 Nee

  5 647150 1-9-2008 € 685,84 Nee

  6 641863 1-9-2008 € 184,76 Nee

  7 651022 14-10-2008 € 520,75 Ja

  8 652913 4-11-2008 € 622,20 Ja

  € 4.101,76

  2.2.2. De onder 2.2.1 vermelde aangiften 651022 en 652913, met bijbehorende bescheiden, behoren tot de stukken van het geding. Ter zake van de fysieke controle is het volgende vermeld:

  Aangifte 651022:

  Gewenste fysieke controle Bevindingen

  (...) (...)

  Vak/element aangifte:

  Specifiek aandacht voor:

  - 31 Goederenomschrijving

  (...)

  - Er moet volledige overeenstemming zijn!

  - Zie memo! Zie memo

  In bijbehorend memo is de volgende bevinding vermeld:

  “Controle uitgevoerd door [namen ambtenaren].

  Bevonden:

  (...)

  Item 17061: Trendy design shopper uitgevoerd in gecoat polyester met print, 16 ltr

  (...)”

  Aangifte 652913:

  Gewenste fysieke controle Bevindingen

  (...) (...)

  Vak/element aangifte: 31-33-34

  Specifiek aandacht voor:

  - 31 Goederenomschrijving

  (...)

  - Zie memo! Zie memo

  In bijbehorend memo is de volgende controle-opdracht vermeld:

  “Controle op onderstaande itemnummers.....

  Aangegeven = textiel (2,7% Douanerecht). Betreft het geen kunststof ?!!! (9,7% douanerecht)?!!

  Bij onjuist of twijfel altijd monstername!!

  (...)

  17061 [tas X] 600d

  (...)”

  Het memo bevat ‘bevindingen’ ten aanzien van 3 van de 9 aangegeven itemnummers. Itemnr. 17061 wordt niet genoemd. Eén itemnummer is naar aanleiding van de verificatiebevindingen gecorrigeerd naar GN-onderverdeling 4202 92 19 (buitenzijde van kunststof), doch dit betreft niet itemnr. 17061.

  2.2.3. Voor dezelfde goederen ([tas X]) zijn UTB’s uitgereikt aan een drietal douane-expediteurs. Het betreft navorderingen op 33 aangiften. De desbetreffende douane-expediteurs hebben deze aangiften gedaan in de periode april 2007 tot en met december 2008, op eigen naam en voor eigen rekening, in opdracht van belanghebbende. In alle gevallen zijn de goederen aangegeven onder GN-onderverdeling 4202 92 98 (2,7%). In één geval heeft een fysieke controle van de goederen plaatsgevonden (aangiftenr. 62028079). Tot de stukken van het geding behoort het formulier ‘Fysieke controle’ waarin de controleopdracht van Douane Rotterdam aan Douane Noord voor deze aangifte is verwoord, alsmede de bevindingen van Douane Noord:

  “controleer bij onderstaande items of de buitenkant van textiel is

  (...)

  ITEM 17060 (Hof: laatste 0 is met pen aangebracht)

  (...)

  ITEM 17061

  (...)

  ***********************************************************

  Goederen opgenomen door [ naam ambtenaar] bij [A].

  Container gelost volgens factuur.

  (...)

  Item 17060 [A] [tas X],fietstas , Matr. Gecoat polyester, volgens merkkaart

  Item 17061 [A] [[tas X],fietstas, Matr. Gecoat polyester, volgens merkkaart

  (...)”

  Naar aanleiding van deze verificatiebevinding heeft geen correctie van de aangegeven GN-code plaatsgevonden.

  2.2.4. In de periode maart 2006 tot en met maart 2007 zijn eveneens aangiften gedaan voor de invoer van partijen fietstassen van het type [tas X]. Op deze aangiften (aantal onbekend) heeft geen navordering plaatsgevonden, omdat de desbetreffende douaneschulden zijn verjaard. Tot de stukken van het geding behoort een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT