Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 24 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer : 200.121.673/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 24 mei 2013

inzake

Arkadiusz Bartlomiej SZURYN

wonende te Sopot, Polen,

VERZOEKER,

advocaat: mr. J.J. baron van Wassenaer, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CASSES B.V.

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. R. Grandia, kantoorhoudende te Rotterdam,

e n t e g e n

Dirk Jan BAAS

wonende te Weesp,

BELANGHEBBENDE,

verschenen in persoon.

 1. Het verloop van het geding

  1.1 Partijen worden hierna aangeduid als Szuryn, Casses en Baas.

  1.2 Szuryn heeft bij op 12 februari 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer – zakelijk weergegeven – verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Casses over de periode vanaf 1 januari 2007 en, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, Baas te schorsen als bestuurder van Casses en een derde persoon te benoemen tot bestuurder van Casses, althans een zodanige onmiddellijke voorziening te treffen als de Ondernemingskamer geraden acht, alsmede Casses te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.3 Casses heeft bij op 14 maart 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht het verzoek af te wijzen met veroordeling van Szuryn in de kosten van het geding.

  1.4 Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 28 maart 2013. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen en, wat betreft Szuryn onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

 2. De feiten

  2.1 Casses is op 1 november 2002 opgericht. Szuryn en Baas houden elk 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Casses. Szuryn en Baas waren aanvankelijk beiden zelfstandig bevoegde bestuurders van Casses.

  2.2 Casses drijft een onderneming op het gebied van software voor luchtvaartmaatschappijen.

  2.3 Met ingang van 1 februari 2003 is tussen Casses en Agnieszka Szuryn (de echtgenote van Szuryn), handelende onder de naam Casses (hierna: CAS), een overeenkomst getiteld Software License Agreement tot stand gekomen, welke overeenkomst is vastgelegd in een in het Engels en in het Pools opgestelde akte, die door Baas namens Casses en door Agnieszka Szuryn namens CAS op 27 januari 2003 is ondertekend. De Engelstalige tekst van de overeenkomst houdt onder meer in:

  “1.1 [CAS] hereby grants to [Casses] (…) a non-exclusive, transferable license to Licensed Programs (…).

  1.2 For purposes of this AGREEMENT, “Licensed Programs” means those computer software programs developed as Casses Briefing Station and Casses Flight Operations Suite (…).

  (…)

  2.1 [CAS] grants this license to [Casses] for unspecified period under this Agreement.

  (…)

  3.1 Payment of license fees and maintenance shall be as set forth in Schedule A hereto and any written amendments thereto.

  (…)

  3.3 [CAS] will invoice [Casses] for License according to details as set forth in Schedule A. License fee does not depend on [Casses] performance regarding sales activities.”

  Szuryn heeft als onderdeel van de Software License Agreement een kopie overgelegd van een stuk met opschrift “Appendix A/Schedule A”, waarvan de Engelse tekst onder meer luidt:

  “License fee shall be paid by [Casses] in equal payments in the beginning of each calendar month starting from February 2003.

  - Licenses: every month 14,000EUR

  - Services: every month, based upon worked days

  All prices excluding VAT.”

  2.4 In het kader van onderhandelingen tussen Casses en British Airways over het leveren door Casses van software ten behoeve van het zogeheten H2B project van British Airways, is tussen Casses (vertegenwoordigd door Baas) en British Airways met ingang van 10 augustus 2007 een wederkerige Confidentiality Agreement gesloten.

  2.5 In de loop van 2008 is Szuryn verhuisd van Nederland naar Polen. Szuryn verkeerde toen in financiële problemen en had geen vaste verblijfplaats. In 2008 is de woning van Szuryn te Amsterdam op last van (een van) zijn schuldeisers executoriaal verkocht. Szuryn heeft privé-uitgaven gedaan met gebruikmaking van de creditcard van Casses. Szuryn heeft daarnaast in september 2008 een bedrag van € 35.000 aan de bankrekening van Casses onttrokken, althans overgeboekt naar de bankrekening van CAS.

  2.6 In september 2008 heeft Szuryn een Poolse vennootschap genaamd Aviacore opgericht. Agnieszka Suryn is aandeelhoudster van Aviacore en haar zuster is bestuurster van Aviacore.

  2.7 Bij e-mail van 4 november 2008 heeft Baas aan Szuryn onder meer geschreven:

  “Please send me the latest version of the British Airways contract. I would like to see this contract before any signature is put in place. (…) Casses BV has been working on the deal with British Airways for 5 years. The potential customer was brought in by me and I would like to be part of any decision taken.

  You are a director of Casses BV and I hold you responsible for any damage or loss of income done to Casses BV”

  2.8 Bij e-mail van 5 november 2008 heeft Edwin Wood, IT Procurement Executive van British Airways, aan Szuryn onder meer geschreven:

  “Can you let me know if you have any availability for 25th November for a final review and discussion about the Agreement between BA and Aviacore?

  I aim to have documents to you before then so you can go through them with your lawyer – I am waiting for my lawyer to come back from leave next week so we can tidy up the contract this side.”

  2.9 Bij e-mail van 6 november 2008 heeft Baas aan Szuryn onder meer het volgende geschreven:

  “(…) you have the obligation to inform me as partner in Casses BV about proceedings like for example in British Airways, where Casses BV has funded the preparation of the contract between BA and Casses. The contract was ready to be signed, postponed but from what I heard from Edwin Wood to be reactivated and to be signed soon. I have not received the contract and I insist on you sending that to me without any delay. I hold you personal responsible for any damage, loss of income to Casses BV.”

  2.10 British Airways heeft op 22 januari 2009 aan Casses en Aviacore laten weten af te zien van een overeenkomst met Casses of Aviacore. British Airways heeft haar besluit bij brief van 22 januari 2009 als volgt toegelicht:

  “Ongoing negotiations raised areas of concern for BA as far back as May 2008. The creation of Aviacore SP later in the year and transfer of IPR from Casses to Aviacore SP and subsequent disputes between relevant parties over the IPR ownership has left BA in a position that it cannot commit to a contract with either party in confidence.

  British Airways wrote to Casses BV and Aviacore SP on 05th December 2008 requesting that a joint statement be made by over the ownership of the (…) software (…).

  British Airways requested that a response be received by 19th December from both parties. As of the date of this letter, neither company has responded to this request.”

  2.11 Bij brieven van 12 februari 2010 heeft Agnieszka Szuryn namens CAS aan Air Canada en Thomas Cook medegedeeld dat laatstgenoemden mogelijk ongeautoriseerd gebruik maken van software waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan CAS toekomen. Bij brief van 17 februari 2010 heeft een Poolse advocaat namens Casses daartegen bezwaar gemaakt. Bij e-mail van 19 februari 2010 heeft CAS aan Air Canada nader gespecificeerd van welke software zij het intellectuele eigendom bezit. Bij e-mail van 22 februari 2010 heeft Szuryn aan twee medewerkers van Martin Air medegedeeld dat Agnieszka Szuryn zich op het standpunt stelt dat Casses ten onrechte geen licentievergoeding aan haar betaalt en dat hij zelf sinds...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT