Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer

Parketnummers: 06/940213-12 en 05/720109-13 (ter terechtzitting gevoegd)

Uitspraak d.d.: 18 juni 2013

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum],

wonende te [adres]

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring [adres]

Raadsvrouw: mr. W. Bénard-van Deutekom, advocaat te Apeldoorn.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

4 juni 2013.

De tenlastelegging

De rechtbank heeft de feiten van een doorlopende nummering voorzien en zal die nummering in dit vonnis aanhouden. Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Dagvaarding met parketnummer 06/940213-12

 1. hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 april 2012 te Apeldoorn met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning ( perceel [adres]) heeft weggenomen

  - een jas, met daarin een (zogenaamde) Blackberry en/of een portemonnee en/of (een) sleutel(s) en/of

  - een MP3-speler en/of parfum (Van Gils) en/of ongeveer 85 Euro, althans een geldbedrag, en/of

  - twee/een paar (sport)schoenen (merk Jordans) en/of een I-pod en/of een koptelefoon en/of

  - een (hand)tas (inhoudende een portemonnee met ongeveer 30 Euro, althans een

  geldbedrag, en/of een ID kaart en/of een rijbewijs en/of twee/een bankpas(sen) en/of een autosleutel en/of een huissleutel en/of een Visa-card) en/of

  - een MP3-speler (merk Sansa) en/of een pasje van [werkgever benadeelde partij1] (op naam van [benadeelde partij1] en/of een leesbril (kleur paars), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij1] , in ieder geval aan een of meer andere personen dan aan verdachte en/of

  - een laptop (merk Dell) en/of twee/een USB-stick(s) en/of twee/een laptoptas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij] en/of aan het [werkgever benadeelde partij1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

  waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

  (incident 1)

  art 310 Wetboek van Strafrecht

  art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

 2. hij op of omstreeks 18 april 2012 te Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (uit een kamer) in/uit een (woon)pand van [naam pand] (perceel [adres]) heeft weggenomen een (spel)computer (merk Playstation 3, Slim Silver Edition) en/of een kabel en/of twee (Playstation)controller(s) en/of vijf (computer)spellen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

  (incident 2)

  art 310 Wetboek van Strafrecht

  art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

  Dagvaarding met parketnummer 05/720109-13

 3. hij op of omstreeks 31 juli 2012 te Apeldoorn, althans in Nederland, (op de openbare weg, Kanaal Zuid) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij4] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee en/of een geldbedrag en/of een mobiele telefoon (Samsung Galaxy Gio), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [benadeelde partij4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met

  geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) voornoemde [benadeelde partij4] heeft/hebben gedwongen te stoppen met zijn fiets en/of voor en/of achter de fiets van voornoemde [benadeelde partij4] is/zijn gaan staan en/of een (zwartkleurig) vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de (linker)slaap, althans het hoofd, van voornoemde [benadeelde partij4] heeft/hebben geplaatst/gehouden en/of (daarbij) voornoemde [benadeelde partij4] dreigend/dwingend de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Niet kijken, niet kijken" en/of "dat hij geld wilde

  hebben" en/of "dat voornoemde [benadeelde partij4] niet mocht bellen want anders zou hij voornoemde [benadeelde partij4] afmaken of doodmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

  en/of

  hij op of omstreeks 31 juli 2012 te Apeldoorn, althans in Nederland, (op de openbare weg Kanaal Zuid) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee en/of een geldbedrag en/of een mobiele telefoon (Samsung Galaxy Gio), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

  verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde partij4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen voornoemde [benadeelde partij4] heeft/hebben gedwongen te stoppen met zijn fiets en/of voor en/of achter de fiets van voornoemde [benadeelde partij4] is/zijn gaan staan en/of een (zwartkleurig) vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de (linker)slaap, althans het hoofd, van voornoemde [benadeelde partij4] heeft/hebben geplaatst/gehouden en/of (daarbij) voornoemde [benadeelde partij4] dreigend/dwingend de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Niet kijken, niet kijken" en/of "dat hij geld wilde

  hebben" en/of "dat voornoemde [benadeelde partij4] niet mocht bellen want anders zou hij voornoemde [benadeelde partij4] afmaken of doodmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

  Wetboek van Strafrecht art 312 lid 2 ahf/sub 1

  Wetboek van Strafrecht art 310

  Wetboek van Strafrecht art 312 lid 1

  art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

  hij op of omstreeks 31 juli 2012 te Apeldoorn, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een mobiele telefoon...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT