Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 20 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 20 juni 2013

Zaaknummer: HV 200.118.152/01

Zaaknummer eerste aanleg: 239628/FA RK 11-6534

in de zaak in hoger beroep van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: voorheen mr. J.J.J.M. van Ruth, thans mr. C.E.A. Heezemans,

tegen

[Y.],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. Th.A.H. van Blokland.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 5 september 2012.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 5 december 2012, heeft man verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende de door de man te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de hierna te noemen [dochter] – zo blijkt uit de toelichting van mr. Heezemans ter zitting – met ingang van 1 juli 2011 nader vast te stellen op nihil en het verzoek van de man strekkende tot vaststelling van een door de vrouw aan de man te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [dochter] ter hoogte van € 200,- alsnog toe te wijzen.

  2.2. Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 13 februari 2013, heeft de vrouw verzocht om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de verzoeken van de man in hoger beroep af te wijzen, onder veroordeling van de man in de kosten van dit geding.

  2.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 mei 2013. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

  - de man, bijgestaan door mr. Heezemans;

  - de vrouw, bijgestaan door mr. Van Blokland.

  2.3.1. Bij volmacht overgelegd door mr. Van Ruth bij brief d.d. 13 december 2012 heeft de jongmeerderjarige [dochter] de man gevolmachtigd om namens haar in hoger beroep op te treden.

  2.4. Het hof heeft voorts kennis genomen van de brief met bijlagen van de advocaat van de vrouw d.d. 3 mei 2013.

 3. De beoordeling

  3.1. Partijen zijn op 31 augustus 1988 met elkaar gehuwd.

  Uit het huwelijk van partijen is geboren de thans jongmeerderjarige:

  - [Z.] (hierna: [dochter]), op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats].

  3.2. Bij beschikking van 13 juli 2010 heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 5 november 2010 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  Bij deze beschikking, waarvan wijziging wordt gevraagd, heeft de rechtbank voorts, voor zover thans van belang, de hoofdverblijfplaats van [dochter] bij de vrouw bepaald en bepaald dat de man als bijdrage in de kosten van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT