Besluit 4 februari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (Stb. 2020, 39)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit 4 februari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (Stb. 2020, 39)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 4Â februari 2020, nr. 2020-0000051420;Gelet op artikel II van de wet van 29Â januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (Stb. 2020, 39); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 29Â januari 2020 tot wijziging van de Woningwet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT