Besluit van 11 juni 2020, houdende wijziging van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452) in verband met de toevoeging van een artikel

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 juni 2020, houdende wijziging van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452) in verband met de toevoeging van een artikel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2020, nr. 2020-0000063106; Gelet op artikel XI van de Wet invoering extra geboorteverlof;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het tweede lid van het enig artikel van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452) wordt na artikel VII ingevoegd «, VIIA».

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT