Besluit van 15 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Besluit van 15 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 december 2021, 2021-0000254375, directie Financiële Markten; Gelet op artikel IV van de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT