Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, het Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, het Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17Â december 2019, nr. 2769222, Directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel VIII van de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, artikel XLVI van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, artikel XVIII van het Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en artikel 6:2 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1Â januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde: 1. de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, met uitzondering van artikel IV; 2. de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT