Besluit van 19 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402)

Besluit van 19 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 16 november 2020, kenmerk 1778830-213914-WJZ; Gelet op artikel III van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 november 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de zevenentwintigste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT