Besluit van 20 september 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245)

Besluit van 20 september 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2127028; Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van Boek 1 van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT