Besluit van 25 maart 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Besluit van 25 maart 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 20 maart 2024, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5301307; Gelet op artikel XIII van de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht;Hebben goed gevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht treedt in werking met ingang van 1 januari...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT