Besluit van 26 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Besluit van 26 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2020, kenmerk 1787311-206673-WJZ, mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Gelet op artikel X van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 november 2020Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT