Besluit van 27 september 2021 tot vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2021 worden uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal

Besluit van 27 september 2021 tot vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2021 worden uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 september 2021, nr. 2021-00000186664, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal zijn: a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en face, met de tekst «KONING DER NEDERLANDEN» langs de bovenzijde en «WILLEM-ALEXANDER» langs de onderzijde, ter linkerzijde het jaartal «2021», en ter rechterzijde het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en het teken van de Muntmeester; b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een wereldkaart in perspectiefprojectie, en met de tekst «40 JAAR NOS JEUGDJOURNAAL» langs de bovenzijde en de tekst «10 EURO» respectievelijk «5 EURO» langs de onderzijde. 2. De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS». 3. De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT