Besluit van 29 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2024

Besluit van 29 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2023, nr. 2023-0000552387; Gelet op artikel XXI van de Verzamelwet SZW 2024;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet SZW 2024 treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van artikel XV, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2025.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 29 november 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de vijfde december 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Verzamelwet SZW 2024 in werking treedt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT