Besluit van 3 november 2023 tot inwerkingtreding van de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Besluit van 3 november 2023 tot inwerkingtreding van de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 31 oktober 2023 nr. 2023-0000232600, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden; Gelet op artikel II, eerste lid, van de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 november 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij

Uitgegeven de vijfde december 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in werking zal treden. In artikel I van de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens wordt voorzien in de benodigde bepalingen uit Verordening koolstofcorrectie aan de grens te implementeren in de Wet Milieubeheer.1 Hiertoe wordt onder meer het volgende drietal wijzigingen ingevoerd: • het begrip «Verordening koolstofcorrectie aan de grens» met de bijbehorende begripsomschrijving wordt opgenomen in artikel 1.1,...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT