Besluit van 5 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 5 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 30 augustus 2018, 2018-0000145439, directie Financiële Markten; Gelet op artikel III van het Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen treedt in werking met ingang van 31 oktober 2018, met uitzondering van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT