Uitspraak Nº 08.132541-21 en 08.211081-20 (ter terechtzitting gevoegd) (P). Rechtbank Overijssel, 2022-02-08

ECLIECLI:NL:RBOVE:2022:348
Date08 Febrero 2022
Docket Number08.132541-21 en 08.211081-20 (ter terechtzitting gevoegd) (P)
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummers: 08.132541-21 en 08.211081-20 (ter terechtzitting gevoegd) (P)

Datum vonnis: 8 februari 2022

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1] ,

nu verblijvende in de PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 10 augustus 2021, 2 november 2021, 11 januari 2022 en 8 februari 2022.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. L. Grooters en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J. el Hannouche, advocaat in Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd. Voor de leesbaarheid van dit vonnis nummert de rechtbank de feiten van de zaak met parketnummer 08.132541-21 als feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 en het feit van de zaak met parketnummer 08.211081-20 als feit 7.

De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging op 2 november 2021, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1 primair: in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Deventer en/of Apeldoorn samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het gebruik van de cryptohandelsplaats/exchange [website 1] ;

feit 1 subsidiair: in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Deventer samen met anderen of alleen geldbedragen en (virtuele) valuta heeft verduisterd;

feit 2: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer en/of Merkelbeek samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het ontwikkelen van eigen cryptocurrency’s, deze te laten verhandelen op een cryptohandelsplaats en de indruk te wekken dat er sprake was van betrouwbare virtuele valuta, terwijl het doel was die coins te pumpen en te dumpen;

feit 3: in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Deventer samen met anderen of alleen klanten van de Triodos-bank heeft opgelicht;

feit 4: in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 in Deventer een gewoonte heeft gemaakt van witwassen van (virtuele) valuta;

feit 5: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer samen met anderen of alleen een gewoonte heeft gemaakt van witwassen van (virtuele) valuta, horloges, een vaartuig en personenauto’s;

feit 6: op 20 mei 2021 in Zaandam samen met anderen of alleen stroom heeft gestolen door middel van verbreking;

feit 7: op 20 april 2020 in Deventer stroom heeft gestolen door middel van verbreking.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer personen heeft bewogen tot de afgifte van geld en/of van enig goed en/of gegevens te weten; enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,--) en/of de afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs door - zakelijk weergegeven –

 • -

  een cryptohandelsplaats/exchange genaamd [website 1] op te zetten en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en/of zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta en/of

 • -

  een website (te weten [website 1] ) te bouwen en te onderhouden met als doel zo zoveel mogelijk klanten te werven door (onder andere) op die website een (groot) aantal virtuele valuta te tonen en/of virtuele valuta beschikbaar te stellen voor storting en/of opname en/of handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta te tonen/bij te houden en/of

 • -

  het creëren van handelsvolume door het laten draaien van software (bot) dat geautomatiseerd virtuele valuta koopt en verkoopt zodat het lijkt alsof er 1000 mensen aan het handelen (traden) zijn op de handelsplaats [website 1] en/of

 • -

  bij de domeinnaam registratie van [website 1] en/of het who-is register en/of [website 13] een valse naam en/of valse contactgegevens op te geven en/of

 • -

  de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald en/of

 • -

  de stortfunctie van de wallet in beheer bij [website 1] bewust open te houden om zodoende extra klanttegoeden/virtuele valuta te ontvangen

waardoor één of meerdere perso(o)n(en) (waaronder [aangever 1] en/of [aangever 2] ) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n) van (virtuele) valuta (met destijds een gezamenlijke waarde van minimaal € 125.493,34) en/of waardoor één of meerdere personen werden bewogen tot afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs ten behoeve van de registratie bij [website 1] ;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer andere geldbedragen te weten geldbedragen ten behoeve van een investering in virtuele valuta en/of enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,34) middels de website [website 1] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of een of meer anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als beheerder van de virtuele valuta van voornoemde perso(o)n(en), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend;

2

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 te Deventer en/of Merkelbeek, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer personen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld en/of enig goed door

- zakelijk weergegeven -

 • -

  de domeinnaam van (één of meer) websites (te weten; [website 2] en/of [website 3] en/of [website 4] en/of [website 5] en/of [website 6] en/of [website 7] en/of [website 8] en/of [website 9] en/of [website 10] ) te registreren en (voornoemde) website te bouwen en/of online te zetten en/of te onderhouden en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide (software) maker van virtuele valuta/altcoins en op deze wijze de indruk te wekken dat het om (een) bonafide altcoin(s) zou gaan en/of

 • -

  het kopiëren en/of aanpassen van (de broncode van) een bestaande virtuele valuta en/of het creëren van de nieuwe virtuele valuta/altcoins (met altcoin namen zoals MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) en/of

 • -

  het maken van (één of meer) [website 11] pagina(s) waarop (een of meer valse) bron/programmeercode(s) en/of een software programma/wallet ten behoeve van het kunnengebruiken van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR wordt/worden gedeeld zodat een of meer personen de hiervoor genoemde altcoin(s) kunnen ontvangen en versturen en op deze wijze de indruk wordt gewekt dat het om (een) bonafide altcoin(s) zou gaan en/of

 • -

  op (een of meer) [website 11] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of

 • -

  het maken van een Twitter account (zoals [twitteraccount 1] en/of [twitteraccount 2] en/of [twitteraccount 3] en/of [twitteraccount 4] ) en/of het verspreiden van promotieteksten (zoals” TMC did some real nice recovery on the DOGE market today most seen is 145 % up [account 1] cant wait to see TMC back on the BTC market” en/of” We are buying back al! TMC coins up to 10 sat [account 1] . The goal is to have bought back al! TMC coins by the end of this month” en/of” Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] . Happy trading to all!!!!” en/of “This coin is developed in the spirit of Paris’s latest thought about block-chain techno!ogy and the many benefits that come with them. This coin is to support the Paris and the use of the block-chain technology. In vest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when I-YDIAN comes out. Follow what...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT