Uitspraak Nº 08/207422-19 en 08/278798-18 (P) (t.t.z. gevoegd). Rechtbank Overijssel, 2020-07-28

Datum uitspraak:2020/07/28
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/207422-19 en 08/278798-18 (P) (t.t.z. gevoegd)

Datum vonnis: 28 juli 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1998 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1] ,

nu verblijvende in de PI Grave.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 juli 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr.
M. Hoekstra en van wat door verdachte en de raadsvrouw mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Voor de leesbaarheid van dit vonnis nummert de rechtbank de feiten van parketnummer 08/207422-19 als feit 1, 2 en 3 en de feiten van parketnummer 08/278798-18 als feit 4, 5, 6 en 7.

De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging van 10 maart 2020 en 21 april 2020, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 26 augustus 2019 met een ander of alleen [slachtoffer 1] heeft afgeperst en/of hem opzettelijk van zijn vrijheid heeft beroofd;

feit 2: op 26 augustus 2019 met een ander of alleen [slachtoffer 1] heeft beroofd;

feit 3: op 4 juli 2019 met een ander of alleen [slachtoffer 2] heeft mishandeld;

feit 4: op 18 juni 2019 opzettelijk 2,26 gram cocaïne in zijn bezit had;

feit 5: op 18 juni 2019 opzettelijk 28,4 gram hasj en 10,90 gram hennep in zijn bezit had;

feit 6: op 18 juni 2019 voorbereidingshandelingen heeft gepleegd als bedoeld in artikel 11a van de Opiumwet;

feit 7: op 18 juni 2019 door zijn rijgedrag gevaar op de weg heeft veroorzaakt.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van

- een iPhone en/of

- een riem en/of

- een t-shirt en/of

- een fietssleutel en/of

- een paar (sport)schoenen (merk: Cruyff),

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer 1] of aan een

derde toebehoorde,

door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te stappen en plaats nemen op een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

en/of

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

[slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te stappen en plaats nemen op

een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

2

hij op of omstreeks 26 augustus 2019 te Deventer en/of Wijhe, gemeente Olst-Wijhe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een iPhone en/of

- een riem en/of

- een t-shirt en/of

- een fietssleutel en/of

- een paar (sport)schoenen (merk: Cruyff),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 1] , terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen deze [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door

- die [slachtoffer 1] om zijn nek te pakken en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar de auto, daar praten we verder" althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen mee te lopen naar een auto en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Geef je telefoon zodat je niet kunt bellen" en/of "Loop vooruit of ik trap je vooruit naar de auto", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] te dwingen om (achter) in de auto te stappen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te vervoeren naar een andere plek en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen uit te stappen en plaats nemen op een bankje en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen om de pincode van zijn telefoon te geven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te dwingen zijn kleding af te geven en/of (daarbij) de woorden toe te voegen: "Doe je kleren uit of we slaan je in elkaar", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen “kom niet naar de auto, want dan slaan we je in elkaar waar de mensen bij staan” of woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

3

hij op of omstreeks 4 juli 2019 te Deventer tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] heeft mishandeld door

- die [slachtoffer 2] aan zijn rugtas vast te pakken en/of aan zijn rugtas rond te draaien, waardoor deze [slachtoffer 2] op de grond terecht kwam en/of

- die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, aan de haren te trekken en/of
- die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam en/of hoofd te stompen en/of te slaan en/of te trappen en/of

- die [slachtoffer 2] een of meer knietjes tegen het lichaam en/of het hoofd te geven;

4

hij op of omstreeks 18 juni 2019 te Deventer opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 2,26 gram (van een materiaal bevattende) cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

5

hij op of omstreeks 18 juni 2019 te Deventer opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 28,40 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep (hasjiesj), waaraan geen andere substanties waren toegevoegd en/of

- ongeveer 10,90 gram hennep, in elk geval een hoeveelheid hasjiesj en/of hennep van in totaal meer dan 30 gram, zijnde hasjiesj en/of hennep (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

6

hij op of omstreeks 18 juni 2019 te Deventer stoffen en/of voorwerpen heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of

voorhanden gehad, te weten:

- een hoeveelheid hennep (te weten: 10,90 gram),

- een hoeveelheid hasjiesj (te weten: 28,40 gram),

- een grinder en/of

- een pakje longvloei,

dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden, andere betaalmiddelen en/of gegevens voorhanden heeft gehad, te weten

- een contant geldbedrag van (ongeveer) 500 euro (waaronder: 22 biljetten van 10 euro, 9 biljetten van 20 euro en/of 2 biljetten van 50 euro)

- een bankpas, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd

waren tot het plegen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT