Uitspraak Nº 08-710252-05. Rechtbank Overijssel, 2020-04-30

Datum uitspraak:30 april 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08-710252-05

Datum uitspraak: 30 april 2020

Beslissing op de vordering van het Openbaar Ministerie tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats] ( [land] ),

verblijvende in FPC De Woenselse Poort te Eindhoven,

hierna te noemen: de terbeschikkinggestelde.

1 De aanleiding

De terbeschikkinggestelde is bij vonnis van de rechtbank Almelo van 19 juli 2005 ter beschikking gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege, na bewezenverklaring van het misdrijf: poging tot moord.

De terbeschikkingstelling is ingegaan op 25 november 2005. Bij beslissing van 30 december 2019 is de maatregel met een jaar verlengd en is de beslissing omtrent de verpleging van overheidswege aangehouden.

2 De stukken

De rechtbank heeft kennisgenomen van de op grond van artikel 6:6:12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) overgelegde stuk, te weten:

- het maatregelrapport van de reclassering van 1 april 2020, opgemaakt en ondertekend door [reclasseringswerker] , reclasseringswerker, en [unitmanager] , unitmanager.

3 De procedure

Het onderzoek van de zaak is voortgezet op de openbare zitting van 16 april 2020. De rechtbank heeft op de openbare zitting gehoord:

 • -

  de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Hoogeveen;

 • -

  de officier van justitie mr. E. Agelink;

 • -

  E. den Ouden-Troost, GZ-psycholoog en regiebehandelaar, verbonden aan FPC De Woenselse Poort als deskundige;

 • -

  [reclasseringswerker] , reclasseringswerker, verbonden aan SVG Reclassering Limburg Mondriaan als deskundige.

Vanwege de landelijke maatregelen die door de rechtspraak in verband met het covid-19 virus zijn getroffen, zijn de terbeschikkinggestelde en de deskundige Den Ouden – Troost middels een Skype-verbinding gehoord. De deskundige [reclasseringswerker] is middels een telefonische verbinding gehoord.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk wordt beëindigd onder de voorwaarden zoals die in het maatregelrapport van 1 april 2020 zijn genoemd.

De terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouw hebben verzocht de verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen onder de voorwaarden zoals vermeld in het maatregelrapport van 1 april 2020, met uitzondering van de voorwaarde inzake de bewindvoering. De terbeschikkinggestelde is bereid begeleiding ten aanzien van zijn financiën te accepteren, maar bewindvoering gaat te ver. Daarnaast heeft de raadsvrouw verzocht de voorwaarde omtrent het alcoholgebruik te wijzigen, in die zin dat de terbeschikkinggestelde niet zonder toestemming van de reclassering alcohol mag nuttigen. De terbeschikkinggestelde is bereid zich aan de voorwaarden te houden.

4 De beoordeling

De rechtbank neemt bij haar overwegingen het rapport van de reclassering en de toelichting van de deskundigen in aanmerking.

Het reclasseringsrapport

Het rapport van de reclassering houdt, zakelijk weergegeven, onder meer het volgende in.

Sinds december 2018 maakt de terbeschikkinggestelde een gemotiveerde indruk en wil hij zijn resocialisatietraject niet nogmaals frustreren. In oktober 2019 werd hij in het kader van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT