Uitspraak Nº 08/960119-17 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-01-15

Datum uitspraak:15 januari 2019
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/960119-17 (P)

Datum vonnis: 15 januari 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 17 juli 2018, 24 september 2018, 18 december 2018 en 7 januari 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. K.W. van Damme en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. B.C. Swier, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:

feit 1: het (samen met anderen) buiten het grondgebied van Nederland brengen van meerdere hoeveelheden drugs;

feit 2: het (samen met anderen) uitvoeren, bereiden, bewerken, verwerken, vervaardigen, vervoeren, verkopen, afleveren dan wel verstrekken van meerdere hoeveelheden drugs;

feit 3: het (samen met anderen) aanwezig hebben van verschillende hoeveelheden drugs;

feit 4: het voorhanden hebben van wapens en munitie;

feit 5: witwassen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 7 maart 2018 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en) , althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, te weten:

- 2 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA (naar ‘France’) , en/of

- 4,9 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA (naar ‘Switzerland’), en/of

- 11,5 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid

van een materiaal bevattende MDMA (naar ‘United States of America’), en/of

- 15 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid van

een materiaal bevattende MDMA (naar ‘Romania’),

zijnde (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 juni 2016 tot en met 9 april 2018 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft/hebben uitgevoerd, althans bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervaardigd en/of vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt, te weten:

- 5 gram van een materiaal bevattende cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, en/of

- 100 pillen bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC), en/of

- 20 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA,

zijnde (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

en

een of meerdere zending(en) met telkens een of meerdere (onbekend gebleven) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDMA en/of MD(M)A (XTC) en/of amfetamine en/of cocaïne en/of LSD, zijnde (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij op of omstreeks 9 april 2018 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en) , althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad,

- 445,4 gram van een materiaal bevattende MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, en/of

- 450 gram van een materiaal bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC), en/of

- 18,5 gram van een materiaal bevattende cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, en/of

- 8 zegels bevattende LSD, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende LSD, en/of

- 476 pillen bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of MD(M)A (XTC),

zijnde voornoemd(e) middel(en) (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4.

hij op of omstreeks 9 april 2018 te Amsterdam, althans in Nederland, (een) wapen(s) en/of munitie als bedoeld in de Wet wapens en munitie voorhanden heeft gehad, immers heeft hij, verdachte, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1, Categorie III onder 1 van die wet, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3 van die wet in de vorm van een pistool, van het merk Tanfoglio, kaliber 9mm,

en/of

munitie in de zin van artikel 1 onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in artikel 2 lid 2 van die wet, Categorie III, te weten 12, althans één of meerdere, kogelpatro(o)n(en) , kaliber 9 mm,

en/of

een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1, Categorie 1 onder 3 van die wet, te weten een ploertendoder,

voorhanden gehad;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2017 tot en met 9 april 2018 te Amsterdam , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft hij, verdachte, van (een) voorwerp(en), te weten:

- een of meer horloge(s) (merk: Rolex (Sea-Dweller 116660)) ter waarde van 7.650,- Euro, en/of

- een of meer laptop(s) (merk Apple Macbook Pro) ter waarde van 2.699,- Euro, en/of

- een of meer laptop(s) (merk HP) ter waarde van 825,- Euro, en/of

- een of meer drone(s) (merk DJI, type Mavic-pro) ter waarde van 1.239,- Euro, en/of

- een contant geldbedrag van (ongeveer) 2.925,- Euro,

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is of het voorhanden heeft en/of dit/deze voorwerp(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dit/deze voorwerp (en) gebruik gemaakt,

althans van enig(e) (contant(e)) geldbedrag(en) van (ongeveer) (in totaal) 24.540,85 Euro (16.557,20 Euro + 7.983,65 Euro) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is of het voorhanden heeft en/of dit/deze geldbedrag(en) verworven en/of

voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dit/deze geldbedrag(en) gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit/deze voorwerp(en) – onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

3 De voorvragen

Voorzover de verdediging zich heeft willen aansluiten bij in de zaken tegen de meverdachten gevoerde verweren overweegt de rechtbank daaromtrent het navolgende.

Geldigheid van de dagvaarding

Door de verdediging is - kort samengevat - gesteld dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard, aangezien onvoldoende duidelijk is omschreven welke feitelijke handelingen door de verdachte ter zake van de uitvoer van drugs zouden zijn verricht. De omschrijving

‘een of meerdere zendingen met telkens een of meer onbekend gebleven hoeveelheden’ is onvoldoende feitelijk naar de stelling van de verdediging, zodat zij niet weet waar zij zich tegen heeft te verdedigen.

De rechtbank overweegt daaromtrent dat zij de feitelijke omschrijving van de aan verdachte ten laste gelegde handelingen, ook ten aanzien van het onderdeel “een of meerdere zendingen met telkens een of meer onbekend gebleven hoeveelheden” voldoende duidelijk omschreven en voor verdachte begrijpelijk acht. Met het dossier in de hand is voldoende duidelijk waar de opsteller van de tenlastelegging op gedoeld heeft.

Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep op nietigheid van de dagvaarding te worden verworpen.

De dagvaarding is derhalve geldig en deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten.

De officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. De bewijsoverwegingen 1

4.1

Inleiding

In oktober 2017 ontving de politie de volgende TCI-melding: ‘ [verdachte] houdt zich bezig met de internationale (online)handel in verdovende middelen waarbij Bitcoins een betaalmogelijkheid zijn.’

De telefoon van verdachte werd daarop afgeluisterd en daaruit bleek dat verdachte zich bezig hield met het overmaken van geld en met Bitcoin-transacties en dat hij drugs had laten testen bij Jellinek.2

Op 20 december 2017 had verdachte een telefoongesprek met medeverdachte [medeverdachte 1] . Uit dit gesprek bleek dat verdachte kennelijk een zwarte telefoon van medeverdachte [medeverdachte 1] had meegenomen. In het gesprek gaf medeverdachte [medeverdachte 1] aan dat hij zich doodgeschrokken was, omdat hij dacht dat alles overhoop was.3 Vervolgens werd tijdens meerdere observaties waargenomen dat verdachte vaak korte ontmoetingen op straat had met medeverdachte [medeverdachte 1] .4

Uit onderzoek 26Pecan bleek dat verdachte in de periode van 20 december...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT