Uitspraak Nº 10104937 \ KG EXPL 22-83. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-25

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9423
Date25 Octubre 2022
Docket Number10104937 \ KG EXPL 22-83
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 10104937 \ KG EXPL 22-83

Uitspraakdatum: 25 oktober 2022

Vonnis van de kantonrechter in kort geding in de zaak van:

stichting Stichting De Woonschakel Westfriesland,

gevestigd te Medemblik,

eiseres,

verder te noemen: De Woonschakel,

gemachtigde: mr. J.J. de Boer, advocaat te Hoorn,

tegen

1 [gedaagde 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder te noemen: [gedaagde 1] ,

gemachtigde: mr. S. Tromp, advocaat te Hoorn.

2. [gedaagde 2] ,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder in de WSNP van [gedaagde 1] ,

verder te noemen: de bewindvoerder,

gedaagden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 28 september 2022 met 18 producties,

 • -

  de conclusie van antwoord met 3 producties,

 • -

  de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2022,

 • -

  de pleitnotities van De Woonschakel.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De uitgangspunten
2.1.

[gedaagde 1] huurt sinds 24 juni 2013 een woning van De Woonschakel aan de [adres] te [plaats] (hierna: de woning).

2.2.

Op de huurovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op grond van artikel 6.6 van de algemene huurvoorwaarden die op de huurovereenkomst tussen partijen van toepassing zijn dient de huurder ervoor zorg te dragen dat aan omwonende geen overlast of hinder wordt veroorzaakt.

2.3.

De Woonschakel ontvangt vanaf 2013 veel onderhoudsmeldingen van [gedaagde 1] .

De Woonschakel ervaart de wijze waarop [gedaagde 1] telefonisch contact zoekt daarbij als verbaal agressief.

2.4.

Op 31 december 2020 krijgt [gedaagde 1] nieuwe buren, te weten mevrouw [naam 1] en de heer [naam 2] (hierna: [naam 2] ) en hun twee minderjarige kinderen.

2.5.

Bij brief van 3 maart 2021 legt De Woonschakel aan [gedaagde 1] een contactverbod op voor de duur van zes maanden vanwege zijn dwingende en agressieve benadering van de medewerkers van De Woonschakel.

2.6.

De Woonschakel krijgt klachten van omwonenden van door [gedaagde 1] veroorzaakte overlast, omdat hij omwonenden intimideert, uitscheldt en bedreigt. Bij brief van 22 juli 2021 heeft De Woonschakel [gedaagde 1] gesommeerd om per direct te stoppen met het veroorzaken van overlast.

2.7.

Op 24 juli 2021 en 6 augustus 2021 ontvangt De Woonschakel klachtmeldingen van omwonenden.

2.8.

Op 10 augustus 2021 heeft [gedaagde 1] een gesprek gehad op het kantoor van De Woonschakel in verband met de overlastklachten. De Woonschakel verzoekt [gedaagde 1] omwonenden met rust te laten, te negeren en niet aan te spreken.

2.9.

De Woonschakel ontvangt op 23 mei 2022 klachten van omwonenden over bedreigingen en nodigt [gedaagde 1] opnieuw uit voor een gesprek op 9 juni 2022.

2.10.

Op 30 mei 2022 komt [gedaagde 1] met [naam 2] onaangekondigd naar het kantoor van De Woonschakel. Woonschakel ervaart dit als provocerend en intimiderend en stuurt [gedaagde 1] op 16 juni 2022 een laatste waarschuwing.

2.11.

Op 16 juni 2022 wordt [gedaagde 1] opgepakt door de politie vanwege een conflict met een omwonende.

2.12.

Op 27 juni 2022 ontvangt De Woonschakel een melding dat [gedaagde 1] en [naam 2] luidruchtig ruzie maken in hun achtertuin.

2.13.

Op 19 juli 2022 vindt er een handgemeen plaats tussen [naam 2] en [gedaagde 1] , waarvoor de politie ter plaatse komt.

2.14.

Naar aanleiding daarvan starten omwonenden een handtekeningenactie om

De Woonschakel de (mede) door [gedaagde 1]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT