Uitspraak Nº 15/002331-22 en 15/170741-22. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-25

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9519
Date25 Octubre 2022
Docket Number15/002331-22 en 15/170741-22
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 15/002331-22 en 15/170741-22 (P)

Uitspraakdatum: 25 oktober 2022

Tegenspraak

verkort strafvonnis (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2022 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1965 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [detentieadres] ,

thans gedetineerd in [detentieadres] .

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie,

mr. S.J.A. Rosendahl en van hetgeen de verdachte en zijn raadsman, mr. P.F.M. Deijkers, advocaat te Hoorn, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

In de zaak met parketnummer 15/002331-22

feit 1

hij op of omstreeks 1 december 2021 te Enkhuizen [slachtoffer 1] heeft mishandeld door die [slachtoffer 1] op/tegen de kaak, althans het hoofd, te slaan en/of stompen en/of tegen het lichaam te trappen;

feit 2

hij op of omstreeks 3 januari 2022 te Enkhuizen aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten letsel aan het oog/de ogen (los bindweefsel) en/of gekneusde ribben/borstkas en/of in mond en-keelholte puntbloedingen en scheurverwondingen, heeft toegebracht door

-(meermaals) zijn, verdachtes, vinger(s) in de ogen van die [slachtoffer 2] te steken/prikken en/of

-een glazen waterkan, althans een voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 2] (stuk) te slaan en/of;

- die [slachtoffer 2] (met kracht) bij de keel te pakken en/of de keel dicht te knijpen;

subsidiair

hij op of omstreeks 3 januari 2022 te Enkhuizen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, immers heeft hij, verdachte

-(meermaals) zijn vinger(s) in de ogen van die [slachtoffer 2] gestoken/geprikt en/of

-een glazen waterkan, althans een voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 2] (stuk) geslagen en/of;

- die [slachtoffer 2] (met kracht) bij de keel gepakt en/of de keel dicht te geknepen;,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 3

hij op of omstreeks 3 januari 2022 te Enkhuizen [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [slachtoffer 2] dreigend de woorden toe te voegen: 'dood maak ik je, je moet dood dood', althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

feit 4

hij op of omstreeks 3 januari 2022 te Enkhuizen opzettelijk en wederrechtelijk een of meer lampen en/of een bloempot en/of plantenpot en/of het slot van de toegangsdeur, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer 2] in elk geval aan een ander toebehoorde(n) heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

feit 5

hij op of omstreeks 4 januari 2022 te Hoorn, [slachtoffer 3] , werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Noord-Holland Noord, heeft mishandeld door die [slachtoffer 3] op/tegen de kaak, althans het hoofd, te slaan en/of stompen;

In de zaak met parketnummer 15/170741-22

feit 1

hij op of omstreeks 31 december 2021 te Enkhuizen opzettelijk en wederrechtelijk (ruit van een) voordeur en/of een auto/bus (Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken] ), in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer 4] , in elk geval aan een ander toebehoorde(n) heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;;

feit 2

hij op of omstreeks 31 december 2021 te Enkhuizen [slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door tegen de zoon van die [slachtoffer 5] en/of tegen [slachtoffer 5] dreigend de woorden toe te voegen:

- " Ik maak je vader af, ik maak jullie allemaal dood" en/of

- " [slachtoffer 5] , ik maak je af",

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

2 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Standpunten van partijen
3.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het onder 2 primair ten laste gelegde feit in de zaak met parketnummer 15/002331-22 en tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 subsidiair, 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten in de zaak met parketnummer 15/002331-22 en van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten in de zaak met parketnummer 15/170741-22.

3.2

Standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich conform de vordering van de officier van justitie gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4 Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder feit 2 primair in de zaak met parketnummer 15/002331-22 ten laste is gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

5.1

Bewijs

De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten aanvulling worden opgenomen.

5.2

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 subsidiair, 3, 4 en 5 in de zaak met parketnummer 15/002331-22 en de onder 1 en 2 in de zaak met parketnummer 15/170741-22 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

In de zaak met parketnummer 15/002331-22

feit 1

hij op 1 december 2021 te Enkhuizen [slachtoffer 1] heeft mishandeld door die [slachtoffer 1] tegen de kaak te stompen en tegen het lichaam te trappen;

feit 2

subsidiair

hij op 3 januari 2022 te Enkhuizen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, immers heeft hij, verdachte

- meermaals zijn vingers in de ogen van die [slachtoffer 2] gestoken en

- een glazen waterkan op het hoofd van die [slachtoffer 2] stuk geslagen en

- die [slachtoffer 2] bij de keel gepakt en de keel dicht geknepen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 3

hij op 3 januari 2022 te Enkhuizen [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door die [slachtoffer 2] dreigend de woorden toe te voegen: 'dood maak ik je, je moet dood dood';

feit 4

hij op 3 januari 2022 te Enkhuizen opzettelijk en wederrechtelijk lampen en een bloempot die geheel aan [slachtoffer 2] toebehoorden en het slot van de toegangsdeur dat in elk geval aan een ander toebehoorde heeft vernield;

feit 5

hij op 4 januari 2022 te Hoorn, [slachtoffer 3] , werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Noord-Holland Noord, heeft mishandeld door die [slachtoffer 3] tegen de kaak te stompen;

In de zaak met parketnummer 15/170741-22

feit 1

hij op 31 december 2021 te Enkhuizen opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een voordeur die aan [slachtoffer 4] toebehoorde heeft vernield en een auto/bus (Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken] ) die aan [slachtoffer 4] toebehoorde heeft beschadigd;

feit 2

hij op 31 december 2021 te Enkhuizen [slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door tegen de zoon van die [slachtoffer 5] en tegen [slachtoffer 5] dreigend de woorden toe te voegen:

- " Ik maak je vader af, ik maak jullie allemaal dood" en/of

- " [slachtoffer 5] , ik maak je af".

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

In de zaak met parketnummer 15/002331-22

Feit 1: mishandeling

Feit 2 subsidiair: poging zware mishandeling

Feit 3: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht

Feit 4: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen

Feit 5: mishandeling

In de zaak met parketnummer 15/170741-22

Feit 1: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen en beschadigen

Feit 2: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden beschouwd ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten en heeft gevorderd dat de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

De raadsman heeft zich aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

De rechtbank heeft bij haar oordeel omtrent de strafbaarheid van de verdachte acht geslagen op de psychologische Pro Justitia rapportage van 9 mei 2022, opgesteld door GZ-psycholoog M.L. Sikkens, en op de psychiatrische Pro Justitia rapportage van 13 mei 2022, opgesteld door de psychiater S.M. Roopram. Deze rapportages zien op de in de zaak met parketnummer 15/002331-22 ten laste gelegde feiten.

De psychologische rapportage houdt ten aanzien van de strafbaarheid van de verdachte onder meer – zakelijk weergegeven – het volgende in.

Op basis van huidig onderzoek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT