Uitspraak Nº 18-022058-22. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3807
Date18 Octubre 2022
Docket Number18-022058-22

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/022058-22

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken van 18 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , wonende te [woonadres] , thans gedetineerd [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 oktober 2022. Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. S.J. van Galen, advocaat te Purmerend. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R.G. de Graaf.

Tenlastelegging

Aan verdachte is na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1. primair

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, een persoon, genaamd [benadeelde partij 1] (geboren op [geboortedatum] ), heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 1] , te weten het hem anaal (laten) penetreren met zogenaamde pluggen en/of met zijn verdachtes vinger(s) en/of penis en/of het zich laten pijpen door die [benadeelde partij 1] door het brengen van zijn verdachtes penis in de mond van die [benadeelde partij 1] en/of het geven van kusjes aan en/of zoenen van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken aan de billen en/of in het kruis van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken, strelen en/of knijpen van/in het geslachtsdeel van die [benadeelde partij 1] , waarbij dat geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid bestond uit het (in het gezicht) slaan van die [benadeelde partij 1] en/of het tonen van (een) wapen(s) en/of (daarbij) de woorden uiten: 'Als je dit ooit aan iemand verteld dan schiet ik een kogel door je kop heen', althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of door gebruikmaking van fysiek en psychisch overwicht, waaraan die [benadeelde partij 1] geen weerstand kon bieden, immers

-is de verdachte met zijn leeftijd van 50 jaar beduidend ouder dan de minderjarige [benadeelde partij 1] en/of

-heeft de verdachte (mede daardoor) (veel) meer levens- en seksuele ervaring en/of

-is de verdachte op de hoogte van de kwetsbare persoonlijkheid van [benadeelde partij 1] en zijn woonsituatie in een gezinshuis voor jeugdhulp in [plaats] en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 1] (meerdere keren) geld en/of kleding en/of softdrugs gegeven en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 1] te kennen gegeven dat hij van hem hield en/of

-heeft verdachte [benadeelde partij 1] meegedeeld dat hij zich zou inspannen voor een nieuwe woonplek (en daarvoor een brief zou schrijven aan/voor de politiek) en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 1] (meerdere keren) opgehaald en naar zijn woning in [plaats] gereden en (vervolgens) weer teruggebracht en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 1] (meerdere keren) geld aangeboden/gegeven om seks met hem te hebben;

1. subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, te weten een persoon, genaamd [benadeelde partij 1] (geboren op [geboortedatum] ), buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 1] , te weten het hem anaal (laten) penetreren met zogenaamde pluggen en/of met zijn verdachtes vinger(s) en/of penis en/of het zich laten pijpen door die [benadeelde partij 1] door het brengen van zijn verdachtes penis in de mond van die [benadeelde partij 1] en/of het geven van kusjes aan en/of zoenen van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken aan de billen en/of in het kruis van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken, strelen en/of knijpen van/in het geslachtsdeel van die [benadeelde partij 1] ;

1. meer subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten een persoon, genaamd [benadeelde partij 1] (geboren op [geboortedatum]

), buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het geven van kusjes aan en/of zoenen van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken aan de billen en/of in het kruis van die [benadeelde partij 1] en/of het aanraken, strelen en/of knijpen van/in het geslachtsdeel van die [benadeelde partij 1] ;

2 primair

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, een persoon, genaamd [benadeelde partij 2] (geboren op [geboortedatum] ), heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, te weten het bij die [benadeelde partij 2] (over de kleding) aanraken/betasten van zijn billen en/of penis, waarbij dat geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid bestond uit het onverhoeds leggen van zijn hand en/of wrijven met zijn hand over het been, de billen en in het kruis van die [benadeelde partij 2] en/of door gebruikmaking van fysiek en psychisch overwicht, waaraan die [benadeelde partij 2] geen weerstand kon bieden, immers

-is de verdachte met zijn leeftijd van 50 jaar beduidend ouder dan de minderjarige [benadeelde partij 2] en/of

-heeft de verdachte (mede daardoor) (veel) meer levens- en seksuele ervaring en/of

-is de verdachte op de hoogte van de kwetsbare persoonlijkheid van [benadeelde partij 2] en zijn woonsituatie in een gezinshuis voor jeugdhulp in [plaats] en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 2] (meerdere keren) geld aangeboden/gegeven om seks met hem te hebben.

-heeft de verdachte [benadeelde partij 2] (meerdere keren) geld en/of kleding en/of softdrugs gegeven en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 2] te kennen gegeven dat hij van hem hield en/of

-heeft verdachte [benadeelde partij 2] meegedeeld dat hij zich zou inspannen voor een nieuwe woonplek (en daarvoor een brief zou schrijven aan/voor de politiek) en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 2] (meerdere keren) opgehaald en naar zijn woning in [plaats] gereden en (vervolgens) weer teruggebracht en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 2] gevraagd on naakt te lopen en/of gevraagd om met hem te douchen;

2 subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten een persoon, genaamd [benadeelde partij 2] (geboren op

[geboortedatum] ), buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het bij die [benadeelde partij 2] (over de kleding) aanraken/betasten van zijn billen en/of penis, door het onverhoeds leggen van zijn hand en/of wrijven met zijn hand over het been, de billen en in het kruis van die [benadeelde partij 2] ;

3 primair

hij in of omstreeks de periode van 07 december 2021 tot en met 25 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, een persoon, genaamd [benadeelde partij 3] (geboren op [geboortedatum] ), heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

[benadeelde partij 3] te weten het brengen van zijn vinger(s) en/of penis in de anus van die [benadeelde partij 3] en/of het zich laten pijpen door en/of het pijpen van die [benadeelde partij 3] en/of het zoenen van die [benadeelde partij 3] en/of het aanraken/masseren van de billen van die

[benadeelde partij 3] , waarbij dat geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid bestond uit gebruikmaking van fysiek en psychisch overwicht, waaraan die [benadeelde partij 3] geen weerstand kon bieden, immers

-is de verdachte met zijn leeftijd van 50 jaar beduidend ouder dan de minderjarige [benadeelde partij 3] en/of

-heeft de verdachte (mede daardoor) (veel) meer levens- en seksuele ervaring en/of

-is de verdachte op de hoogte van de kwetsbare persoonlijkheid van [benadeelde partij 3] en/of

-heeft de verdachte [benadeelde partij 3] (meerdere keren) geld aangeboden/gegeven om seks met hem te hebben.

-heeft de verdachte [benadeelde partij 3] (meerdere keren) geld en/of vuurwerk gegeven;

3 subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 07 december 2021 tot en met 25 januari 2022, te [plaats] , gemeente [gemeente] , meerdere malen (telkens), door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, een persoon, genaamd [benadeelde partij 3] (geboren op [geboortedatum] ), heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, te weten het brengen van zijn vinger(s) en/of penis in de anus van die [benadeelde partij 3] en/of het zich laten pijpen door en/of het pijpen van die [benadeelde partij 3] en/of het zoenen van die [benadeelde partij 3] en/of het aanraken/masseren van de billen van die [benadeelde partij 3] , waarbij dat geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid bestond uit gebruikmaking van fysiek en psychisch overwicht, waaraan die [benadeelde partij 3] geen weerstand kon bieden, immers

-is de verdachte met zijn leeftijd van 50 jaar beduidend ouder dan de minderjarige [benadeelde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT