Uitspraak Nº 18/270212-21; 18/227996-21; 18/236080-21; 18/195429-21 en 18/262668-21. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-09-15

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3395
Docket Number18/270212-21; 18/227996-21; 18/236080-21; 18/195429-21 en 18/262668-21
Date15 Septiembre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Assen

parketnummers 18/270212-21; 18/227996-21; 18/236080-21; 18/195429-21 en 18/262668-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 15 september 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 2002 te [geboorteplaats] , wonende te [straatnaam] , [woonplaats] , thans gedetineerd te [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 24 maart 2022 (inhoudelijk), 14 april 2022 (sluiting onderzoek en heropening) en 1 september 2022.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, ter terechtzitting gevoegd.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. P. Keijzer, advocaat te Emmen.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R. Janssens

Tenlastelegging

Aan verdachte is - kort gezegd - ten laste gelegd,

onder parketnummer 18/270212-21, na nadere omschrijving van de tenlastelegging,

1. diefstal met (bedreiging van) geweld, gepleegd op 29 september 2021 te Emmen, in vereniging,waarbij een portemonnee (inclusief inhoud) en/of een Iphone 7 telefoon en/of autosleutels van

[benadeelde partij 1] is/zijn weggenomen

en/of

afpersing op 29 september 2021 te Emmen, in vereniging, waarbij [benadeelde partij 1] is gedwongen tot afgifte van een portemonnee (inclusief inhoud) en/of een Iphone 7 telefoon en/of autosleutels;

2) diefstal met (bedreiging van) geweld, gepleegd op 4 oktober 2021 te Emmen, in vereniging, waarbijeen telefoon en/of autosleutels en/of huissleutels en/of een geldbedrag van 5 euro van [benadeelde partij 2] is/zijn weggenomen

en/of

afpersing op 4 oktober 2021 te Emmen, in vereniging, waarbij [benadeelde partij 2] is gedwongen tot afgifte van een telefoon en/of autosleutels en/of huissleutels en/of een geldbedrag van 5 euro;

3) diefstal met (bedreiging van) geweld, gepleegd op 5 oktober 2021 te Emmen, in vereniging, waarbijeen portemonnee en/of een Samsung Galaxy S9+ telefoon en/of een pinpas en/of een rijbewijs van

[benadeelde partij 3] is/zijn weggenomen

en/of

afpersing op 5 oktober 2021 te Emmen, in vereniging, waarbij [benadeelde partij 3] is gedwongen tot afgifte van een portemonnee en/of een Samsung Galaxy S9+ telefoon en/of een pinpas en/of een rijbewijs;

4. diefstal op 5 oktober 2021 te Emmen, in vereniging, waarbij een geldbedrag van 5.000 euro van[benadeelde partij 3] is weggenomen door onbevoegd gebruik van zijn pinpas en pincode;

5. poging tot diefstal met (bedreiging van) geweld, in vereniging, om goederen en/of een geldbedragweg te nemen van een persoon die zich voordeed als ‘ [naam 1] ’, gepleegd op 6 oktober 2021 te

Emmen

en/of

poging tot afpersing, in vereniging, om een persoon die zich voordeed als ‘ [naam 1] ’ te dwingen tot afgifte van goederen en/of een geldbedrag, gepleegd op 6 oktober 2021 te Emmen;

onder parketnummer 18/227996-21,

 1. vernieling van twee auto’s, gepleegd op 13 december 2020 te Emmen, in vereniging;

 2. het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen in de periode 13 december 2020 tot enmet 25 mei 2021 te Emmen dan wel in Nederland;

onder parketnummer 18/236080-21,

 1. het opzettelijk aanwezig hebben van 87,4 gram hennep op 10 juni 2021 te Emmen;

 2. het meermalen witwassen dan wel schuldwitwassen van geldbedragen (in totaal € 17.872,--), invereniging, in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 6 november 2020, te Emmen dan wel in Nederland;

 3. diefstal op 6 november 2020 te Emmen, in vereniging, waarbij een geldbedrag van

€ 2.963,00 van [benadeelde partij 4] is weggenomen door onbevoegd gebruik van haar pinpas en pincode;

onder parketnummer 18/195429-21,

 1. primair: het medeplegen van oplichting, gepleegd op 2 oktober 2020 te Emmen dan wel inNederland, waarbij [benadeelde partij 5] , werd bewogen tot het van zijn bankrekening laten afschrijven van geldbedragen (in totaal € 9.970,--); subsidiair: medeplichtigheid aan oplichting van [benadeelde partij 5] door pinpassen en pincodes behorende bij bankrekeningen van anderen beschikbaar te stellen, waarop de afgeschreven bedragen konden worden gestort;

 2. meermalen witwassen dan wel schuldwitwassen van geldbedragen in de periode van 1 oktober2020 tot en met 26 december 2020, te Emmen dan wel in Nederland;

 3. diefstal gepleegd op 4 januari 2021 te Emmen, waarbij een geldbedrag van € 780,-- van[benadeelde partij 6] is weggenomen;

Ten gevolge van een kennelijke vergissing staat in de tenlastelegging onder feit 3 tweede regel “780” in plaats van "740". De rechtbank herstelt deze vergissing door het laatste te lezen in plaats van het eerste. Blijkens het onderzoek ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

onder parketnummer 18/262668-21,

primair: diefstal van een snorfiets van [benadeelde partij 7] , gepleegd op 24 augustus 2020 te

Emmen;

subsidiair: heling van de weggenomen snorfiets in de periode van 24 augustus 2020 tot en met 26 augustus 2020 in Emmen of in Klazienaveen;

De teksten van de gehele tenlasteleggingen onder voormelde parketnummers zijn opgenomen in bijlage A die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

Verweren ten aanzien van de voorvragen

In de zaak met parketnummer 18/195429-21

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat de dagvaarding met betrekking tot feit 2 nietig dient te worden verklaard. De tenlastelegging is kennelijk toegespitst op “witwassen’ maar de feitelijke uitwerking daarvan ontbreekt in de tenlastelegging. Ook uit de bewijsmiddelen kan die uitwerking niet worden afgeleid.

Verdachte kan zich daarom niet behoorlijk verweren tegen deze verdenking. De dagvaarding voldoet op dit punt niet aan het gestelde in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) .

De rechtbank is met de raadsman van oordeel dat de tenlastelegging niet voldoet aan de vereisten die de wet daaraan stelt in artikel 261 Sv.

In de tenlastelegging ontbreekt om welke bedragen het zou moeten gaan en naar welke strafbare feiten die bedragen te herleiden zijn. De dagvaarding zal met betrekking tot dit feit nietig worden verklaard.

Beoordeling van het bewijs

Inleiding (parketnummer 18/270212-21)

In september/oktober 2021 hebben, in een tijdsbestek van een week, drie gewelddadige berovingen plaatsgevonden. Hierbij werden de slachtoffers via een datingapp voor voornamelijk homoseksuele mannen (Bullchat en Grindr) onder valse voorwendselen naar een afgelegen plek gelokt. Daar zijn zij vervolgens door een groep (overwegend minderjarige) verdachten beroofd. Daarbij is telkens fors verbaal en fysiek geweld gebruikt. De groep verdachten trad op in wisselende samenstelling.

Op 6 oktober 2021 is een politieambtenaar ingezet, de zogenoemde lokagent, om een seksafspraak te maken. Tijdens de hierop volgende ontmoeting zijn zes verdachten aangehouden op verdenking van poging tot beroving.

Verdachte wordt betrokkenheid verweten bij deze 5 feiten. Daarnaast worden verdachte in de gevoegde zaken nog 8 strafbare feiten verweten.

Standpunt van de officier van justitie

Op de in het schriftelijk requisitoir uitgewerkte gronden heeft de officier van justitie een veroordeling gevorderd

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/270212-21 voor de feiten 1, 2 en 3, telkens het medeplegen vandiefstal met geweld, 4, medeplegen van diefstal en 5, het medeplegen van de poging tot diefstal met geweld;

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/227996-21 voor de feiten 1 (medeplegen van vernieling auto’sKwalitaria) en 2 (voorhanden hebben automatisch vuurwapen),

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/236080-21 voor de feiten 1 (opzettelijk aanwezig hebben hennep),

2 ( witwassen geld [benadeelde partij 4] en [naam 4] ) en 3 (diefstal geld [benadeelde partij 4] ),

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/195429-21 voor de feiten 1 primair (medeplegen oplichting[benadeelde partij 5] ) en 3 (diefstal geld [benadeelde partij 6] ) en

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/262668-21 voor het subsidiair ten laste gelegde feit (helingsnorfiets [benadeelde partij 7] ).

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van

 • -

  de ten laste gelegde afpersingen in de zaak onder parketnummer 18/270212-21 feiten 1, 2 en 3 ende poging afpersing feit 5,

 • -

  feit 2 in de zaak met parketnummer 18/195429-21 (meermalen plegen van witwassen dan welschuldwitwassen) en

 • -

  het primair ten laste gelegde in de zaak met parketnummer 18/262668-21 (diefstal snorfiets[benadeelde partij 7] ).

Standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich ter terechtzitting, overeenkomstig de inhoud van zijn pleitnotities, onder meer op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van het/de

- in de zaak met parketnummer 18/262668-21:

primair en subsidiair ten laste gelegde omdat verdachte elke betrokkenheid bij de diefstal dan wel heling van de snorfiets ontkent;

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/195429-21:

 • -

  onder 1 primair ten laste gelegde oplichting, in vereniging gepleegd omdat de bijdrage van verdachte bij deze oplichting niet dusdanig wezenlijk is geweest dat gesproken kan worden van medeplegen. Hooguit zou sprake kunnen zijn van medeplichtigheid (het subsidiair ten laste gelegde).

Een en ander geldt alleen voor het regelen van de bankpas van [medeverdachte 9] ;

 • -

  onder 3 ten laste gelegde omdat er geen bewijs is voor de betrokkenheid van verdachte bij de wegnemingshandeling;

 • -

  in de zaak met parketnummer 18/236080-21:

onder feit 2 ten laste gelegde voor zover het betreft de pinbetalingen vanaf de bankrekening van [medeverdachte 7] kan verdachte hooguit medeplichtigheid worden verweten en dat is niet ten laste gelegd;

- in de zaak met parketnummer 18/270212-21:

onder 5 ten laste gelegde omdat de ten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT