Uitspraak Nº 19/612. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2020-04-28

Datum uitspraak:28 april 2020
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Zaaknummer: 19/612

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 april 2020 in de zaak tussen [naam 1] V.O.F, te [plaats] , appellante

(gemachtigde: mr. V.C. van der Velde),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigde: mr. A.F. Kabiri),

Procesverloop

Bij besluit van 16 oktober 2018 (het primaire besluit) heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van het Besluit houders van dieren.

Bij besluit van 15 maart 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van appellante gericht tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Appellante heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 maart 2020. Appellante heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M. Bosma, kantoorgenoot van de gemachtigde van appellante. Voor appellante zijn tevens verschenen [naam 2] en [naam 3] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen
1.1

Op 26 juni 2018 hebben twee toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waaronder een toezichthoudend dierenarts, een controle verricht op het bedrijf van appellante. De bevindingen van deze controle zijn door de toezichthouders neergelegd in het rapport van bevindingen van 11 juli 2018 (rapport van bevindingen). Het rapport van bevindingen vermeldt, voor zover hier van belang, de volgende constateringen:

“Na controle van het rundvee zijn wij, toezichthouder (…) naar het weiland schuin tegenover de woning van [naam 1] gegaan. Ik (…) zag en telde plus minus 76 ooien met lammeren. Ik, toezichthouder (…) zag dat deze schapen er goed uitzagen. Vervolgens zag ik meer dan 6 schapen kreupel lopen, met name kreupel aan de voorpoten. Ik hoorde [de toezichthoudend dierenarts, toevoeging College] zeggen dat het mogelijk aan de drinkplaatsen kon liggen. Even later zagen wij een drinkplaats in dit weiland met veel pootafdrukken in de modder aan de slootkant. Ik toezichthouder (…), zag dat de meeste kanten van de sloten veel te steil waren voor de schapen en dat het drinkwater op deze plaatsen moeilijk toegankelijk was. Ik hoorde [de toezichthoudend dierenarts, toevoeging College] zeggen dat deze drinkplaatsen minder geschikt waren omdat ze te steil waren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT