Uitspraak Nº 200.144.799/02. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-18

Datum uitspraak:2019/06/18
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.144.799/02

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, 517970 CV 13-939)

arrest van 18 juni 2019

in de zaak van

EAZZIS VAKANTIE BEHEER B.V.,

gevestigd te Zutphen,

appellante,

hierna: Eazzis,

advocaat mr. C. Erasmus te Amsterdam,

tegen:

1 [Geïntimeerde 1] ,

2. [Geïntimeerde 2] ,

beiden wonende te [Woonplaats] ,

geïntimeerden,

hierna: gezamenlijk [Geïntimeerden] en afzonderlijk [Geïntimeerde 1] en [Geïntimeerde 2] ,

advocaat mr. drs. M. Vriezekolk te Zutphen.

1 Het geding in hoger beroep
1.1.

Bij dagvaarding van 30 november 2017 heeft Eazzis de herroeping gevorderd van het arrest van dit hof van 10 oktober 2017, onder zaaknummer 200.181.772 gewezen tussen Eazzis als appellante en [Geïntimeerden] als geïntimeerden en van het vonnis van de kantonrechter, rechtbank Gelderland, locatie Zutphen van 13 november 2013 (zaak- en rolnummer: 517970 CV 13-939). Bij conclusie van antwoord heeft [Geïntimeerden] geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Eazzis heeft een conclusie van repliek genomen waarop [Geïntimeerden] bij conclusie van dupliek heeft gereageerd.

1.2

Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

2 De motivering van de beslissing in hoger beroep
2.1.

Het gaat in deze zaak om het volgende. Eazzis is beheerder van het Park Bronsbergen te Zutphen (hierna: het park). [Geïntimeerden] is sinds april 2000 eigenaar van het in dat park gelegen perceel met opstallen gelegen aan de [Adres] (hierna: de woning). Bij akte van 18 april 2000 is vastgelegd dat tussen [Geïntimeerden] en de toenmalige beheerder van het park, Bronsbergen Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BFB), Bronsbergen Holding B.V. en de Vereniging van Eigenaren Recreatiepark De Bronsbergen (hierna: de VvE) een beheerovereenkomst (hierna: beheerovereenkomst I) is gesloten op grond waarvan [Geïntimeerden] een door de exploitant vast te stellen jaarlijkse bijdrage verschuldigd is onafhankelijk van de omstandigheid of [Geïntimeerden] al dan niet gebruik maakt van de door de exploitant te leveren diensten. BFB is op 8 december 2003 in staat van faillissement verklaard. Bij akte van 30 januari 2004 heeft de curator van BFB alle rechten van De Bronsbergen jegens eigenaren van woningen die recht geven op exploitatie/verhuur van het recreatiepark Bronsbergen overgedragen aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT