Uitspraak Nº 200.224.745/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2018-02-01

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
Docket Number200.224.745/01 OK
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:361

beschikking

__________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.224.745/ 01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 1 februari 2018

inzake

1 [A] ,

wonende te [...] ,

2. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg

SAFREC S.A. SPF,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RENKEN B.V.,

gevestigd te Heeswijk Dinther, gemeente Bernheze,

VERZOEKERS,

advocaat: mr. C.M. van der Corput en mr. E.J.M. Vannisselroy, beiden kantoorhoudende te Veldhoven,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROPA LEASING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de naamloze vennootschap

[B] ,

gevestigd te [...] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROND-, WEG- EN WATERBOUW VAN DER MADE B.V.,

gevestigd te Zevenbergen, gemeente Moerdijk,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [...] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEDAB B.V.,

gevestigd te Nederweert,

advocaten: mr. L.L.M. Prinsen en mr. H.G.A.M. Spoormans, beiden kantoorhoudende te Breda,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DER MADE INFRA B.V.,

gevestigd te Tiel,

advocaat: mr. J.C. van der Tak, kantoorhoudende te Bergen op Zoom,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1. de naamloze vennootschap naar het recht van België,

BAJA N.V.,

gevestigd te Kapellen, België ,

2. [D],

wonende te [...] ,

advocaten: mr. L.L.M. Prinsen en mr. H.G.A.M. Spoormans, beiden kantoorhoudende te Breda,

3. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg

PROMA S.A.,

gevestigd te Bertrange, Luxemburg

4. de stichting naar het recht van Curaçao

CHISINAU PRIVATE FOUNDATION,

gevestigd te Curaçao,

advocaten: mr. T.S. Jansen, mr. W. Vader en mr. A. Spaargaren, allen kantoorhoudende te Amsterdam,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PACHANGA B.V.,

gevestigd te Heeswijk Dinther, gemeente Bernheze,

6. [E],

wonende te [...]

7. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg

ECSA S.A. SPF,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

advocaat: mr. J.C. van der Tak, kantoorhoudende te Bergen op Zoom,

BELANGHEBBENDEN.

1. Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen, belanghebbenden en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

- verzoekers ieder afzonderlijk met [A] , Safrec en

Renken en gezamenlijk met [A] c.s.;

 • -

  verweerster sub 1 met Europa Leasing;

 • -

  verweerster sub 2 met [B] ;

 • -

  verweerster sub 3 met GWW;

 • -

  verweersters 3 tot en met 5 gezamenlijk met GWW c.s.;

 • -

  verweerster sub 6 Infra;

 • -

  verweersters sub 1 tot en met 6 gezamenlijk met Europa Leasing c.s.;

 • -

  belanghebbende sub 1 Baja;

 • -

  belanghebbende sub 2 [D] ;

 • -

  belanghebbende sub 3 Proma;

 • -

  belanghebbende sub 4 Chisinau;

 • -

  belanghebbende sub 5 [E]

 • -

  belanghebbende sub 6 Pachanga;

 • -

  belanghebbende sub 7 Ecsa.

1.2

[A] c.s. hebben bij op 5 oktober 2017 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift, met producties 1 tot en met 51, de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Europa Leasing c.s. over de periode vanaf januari 2009. Daarbij hebben zij tevens verzocht – zakelijk weergegeven – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

 1. Baja te schorsen als bestuurder van Europa Leasing, [D] te schorsen als feitelijk en indirect bestuurder van Europa Leasing en de onderliggende vennootschappen, een derde persoon te benoemen tot bestuurder van Europa Leasing en de onderliggende vennootschappen en te bepalen dat de kosten ten laste komen van Europa Leasing;

 2. Pachanga te schorsen als bestuurder van Infra, een derde persoon te benoemen tot bestuurder van Infra en te bepalen dat de kosten ten laste komen van Infra;

 3. de aandelen in het kapitaal van Infra over te dragen aan GWW, althans aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder, althans het stemrecht verbonden aan die aandelen te schorsen,

althans zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer geraden acht,

met veroordeling van [D] en [E] hoofdelijk, in de kosten van het geding.

1.3

Europa Leasing, [B] , GWW c.s., Baja en [D] hebben gezamenlijk bij op 31 oktober 2017 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, met producties 1 tot en met 11, geconcludeerd – naar de Ondernemingskamer begrijpt – tot niet-ontvankelijkheid van [A] c.s. in hun verzoek, althans tot afwijzing van het verzoek.

1.4

Infra, Pachanga, [E] en Ecsa hebben gezamenlijk bij op 31 oktober 2017 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, met producties a tot en met f, geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van [A] c.s. in hun verzoek, althans tot afwijzing van het verzoek.

1.5

Proma en Chisinau (hierna: Proma c.s.) hebben bij op 31 oktober 2017 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, met producties 1 tot en met 3, geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van [A] c.s. in hun verzoek, althans tot afwijzing van dat verzoek en verzocht [A] c.s. te veroordelen in de kosten van het geding, uitvoerbaar bij voorraad.

1.6

Bij brief van 31 oktober 2017 heeft de Ondernemingskamer mr. Van der Corput en mr. Vannisselroy in de gelegenheid gesteld zich namens [A] c.s. op voorhand schriftelijk uit te laten over de stelling van onder meer Proma c.s. dat [A] , anders dan in het verzoekschrift wordt gesteld, geen aandelen in Proma houdt.

1.7

Bij e-mail van 6 november 2017 heeft de Ondernemingskamer namens [A] c.s. een schriftelijke uitlating ontvangen. Bij e-mail van gelijke datum heeft mr. Jansen daarop gereageerd. Bij brief van 6 november 2017 heeft de Ondernemingskamer partijen bericht geen acht te zullen slaan op het van [A] c.s. ontvangen stuk, omdat de inhoud ervan het kader van de verzochte toelichting te buiten gaat. Bij e-mail van 7 november 2017 hebben mr. Van der Corput en mr. Vannisselroy tegen die beslissing bezwaar gemaakt en verzocht het processtuk alsnog aan het procesdossier toe te voegen, althans een onderdeel daarvan.

1.8

De Ondernemingskamer heeft bij brief van 7 november 2017 bericht bij haar (hiervoor in 1.7 weergegeven) beslissing te blijven, nu het ingediende stuk (34 pagina’s omvattend) een beduidend verdergaande strekking heeft dan de (hiervoor onder 1.6 vermelde) verzochte toelichting.

1.9

Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 9 november 2017. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen en, wat mr. Van der Corput betreft, onder overlegging van de op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties 52 tot en met 93. Partijen en hun advocaten hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt.

2 De feiten
2.1

Europa Leasing, die als statutaire...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT