Uitspraak Nº 200.270.099/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9112
Docket Number200.270.099/01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.270.099

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, 269151)

arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats1] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. C.L. Berkel,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats2] ,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellant in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. W.J.M. van Ophuizen.

1 Het verder verloop van het geding in hoger beroep

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 31 mei 2022 hier over. In dat arrest heeft het hof geoordeeld dat het principale beroep van [appellant] niet ontvankelijk is en [geïntimeerde] de gelegenheid gegeven een akte te nemen om uitsluitend op basis van reeds overgelegde stukken nader te specificeren welke advocaatkosten gemoeid waren met (a) de procedure tegen Kuus Beheer en (b) de procedure om opnieuw toegang te krijgen tot het perceel aan de [adres] . [geïntimeerde] heeft daarop een akte genomen met producties en [appellant] heeft daarop bij akte gereageerd. Het hof heeft daarna opnieuw arrest bepaald.

2 De verdere beoordeling van het hoger beroep

De te vergoeden schade

2.1.

In het tussenarrest van 31 mei 2022 heeft het hof geoordeeld dat de toe te wijzen gevorderde schade bestaat uit de volgende posten:

  1. de advocaatkosten van [geïntimeerde] voor de kort geding-procedure tegen Kuus Beheer waarin Kuus Beheer op 4 januari 2018 is veroordeeld om, kort gezegd, het door de rechtbank vastgestelde perceel aan [geïntimeerde] te leveren;

  2. de advocaatkosten voor het kort geding om toegang te krijgen tot de [adres] , waarin in oktober 2014 uitspraak is gedaan; en

  3. € 1.724,24 als vergoeding voor de declaratie die [geïntimeerde] aan [naam1] makelaardij heeft betaald voor adviezen en bijstand na 8 mei 2014.

Ten aanzien van post a.

2.2.

[geïntimeerde] heeft de kosten gemaakt voor deze procedure gespecificeerd en daarvoor verwezen naar de facturen van zijn advocaat, met de daarbij behorende specificaties. Het aldus gespecificeerd bedrag komt volgens [geïntimeerde] uit op € 10.660,51. Volgens [appellant] vallen deze kosten onder de vergoeding van de proceskostenveroordeling van Kuus Beheer en is [appellant] als bestuurder daarvoor niet aansprakelijk. Ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT